کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاه های اجرایی

لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون سرباز قهرمان، موضوع امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاه های اجرایی

نامه شماره ۱۱۰۸۷۹/۵۷۷۲۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب ۱۳۹۱-” که به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۹ هیئت ویران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

مطابق تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب ۱۳۹۱-، یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی جزو مصادیق مندرج در این تبصره قلمداد شده و به موجب تبصره (۵) الاقی به ماده واده مذکور، دستگاه‌های اجرایی مجاز به جذب و استخدام مشمولین تبصره (۴) این قانون با معرفی وزارت ورزش و جوانان و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شده‌اند. با عنایت به اینکه اغلب قهرمانان پارالمپیک از جوانانی هستند که خود در سن اشتغال به کار قرار دارند و به منظور امکان جذب و استخدام این دسته از افراد توسط دستگاه‌های اجرایی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب ۱۳۹۱-

ماده واحده- در تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب ۱۳۹۱- پس از عبارت “علاوه بر مشمولین تبصره (۴) این قانون “عبارت” و قهرمانان پارالمپیک یا یکی از فرزندان آنها” و پس از عبارت “وزارت ورزش و جوانان” عبارت “در چهارچوب مجوزهای استخدامی” اضافه می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام