کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی

آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی (تصویب‌نامه شماره ۵۵۴۸۸/ت۱۷۰۹۵‌ه‍ مورخ ۱۳۷۶.۳.۵ هیئت وزیران)

‌وزارت آموزش و پرورش- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۲.۳۱ بنابه پیشنهاد شماره۶۲۰.۶۶۸۸.۱۲ مورخ ۱۳۷۵.۶.۵ وزارت آموزش و پرورش و به استناد‌تبصره (۳) قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی- مصوب ۱۳۷۵- آیین‌نامه اجرایی‌قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در ‌وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی

‌ماده ۱- روحانیان و طلاب علوم دینی موضوع ماده واحده قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با ‌استفاده از معافیت تحصیلی -مصوب ۱۳۷۵- که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شودـ به افرادی اطلاق می‌شود که براساس مصوبات ابلاغ‌شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارزش استخدامی مدارک تحصیلی آنان حداقل معادل کارشناسی (‌لیسانس) از حوزه‌های علوم دینی‌بوده و مطابق ضوابط مورد عمل وزارت آموزش و پرورش توانایی تدریس داشته باشند.

‌ماده ۲- استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به ورود به خدمت رسمی (‌به استثنای شرط دارا بودن‌مدرک پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی)، بعد از طی دوره‌های آموزشی مربوط قبل از صدور حکم آزمایشی- با رعایت ماده (۴۴) قانون استخدام کشوری از محل مجوزهای استخدامی صادره توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صورت می‌گیرد.

‌ماده ۳- روحانیان و طلاب علوم دینی که به‌موجب این آیین‌نامه به استخدام در می‌آیند، مکلفند قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی، مطابق‌سند محضری که متن آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود متعهد شوند به مدت (۵) سال در هر نقطه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین‌کند خدمت کنند.

‌ماده ۴- روحانیان و طلاب علوم دینی دارای مدرک معادل فوق دیپلم- موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون- که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل (۵) سال تحصیلی سابقه خدمت تدریس متوالی و تمام وقت (‌حداقل ۲۴ ساعت در هفته) در وزارت آموزش و پرورش باشند، پس از‌کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌با رعایت مقررات مربوط و با معافیت از آزمون استخدامی، می‌توانند در هر نقطه‌ای که وزارت‌آموزش و پرورش تعیین کند به استخدام درآیند.

‌تبصره- افراد موضوع این ماده از شرکت در آزمون استخدامی معاف هستند و چنانچه تعداد متقاضیان از تعداد مورد نیاز وزارت آموزش و‌پرورش بیشتر باشد، با رعایت اولویتهای تعیین شده از سوی وزارت یاد شده استخدام می‌شوند.

‌ماده ۵- در استخدام افراد موضوع قانون، قوانین و مقررات مربوط به اولویت استخدام ایثارگران در دستگاههای دولتی لازم‌الاجراست.

‌ماده ۶- گزینش افراد موضوع قانون، براساس قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

‌ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است فهرست مشخصات استخدام شدگان هرسال را حداکثر تا پایان همان سال برای طی دوره‌آموزش مقدماتی نظامی به طور یک‌جا به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کند.

‌تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ضمن تعیین یگان آموزش‌دهنده ترتیبی اتخاذ نماید که دوره آموزش مقدماتی نظامی افراد‌موضوع این ماده در تعطیلات تابستانی مدارس برگزار شود.

‌ماده ۸- وزارت آموزش و پرورش افرادی را که تعهد خود را به طور کامل ایفا کنند، به اداره وظیفه عمومی معرفی می‌کند تا در صورت گذراندن‌دوره آموزش مقدماتی نظامی، کارت معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح برای آنان صادر شود.

‌ماده ۹- افراد مشمول این قانون در صورت عدم تأیید صلاحیت در دوره خدمت آزمایشی یا استنکاف از انجام کامل خدمت مورد تعهد، باید‌بلافاصله برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی به اداره وظیفه عمومی معرفی شوند.

‌ماده ۱۰- بکارگیری افراد مشمول این قانون در مشاغل اداری، همچنین موافقت باانتقال و مأموریت آنان ‌به خارج از وزارت آموزش و پرورش قبل از ایفای کامل تعهدات موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.

‌حسن حبیبی- ‌معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام