کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

استخدام قهرمانان ورزشي با معافيت از شرط انتشار آگهي استخدامي (صورتجلسه ۱۶۷۳ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۲ شوراي امور اداري و استخدامي كشور)

دفتر پيشنهاد دهنده: دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني (شماره ۱۹۵۵۲۱/۱۸۰۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۱)

در مورد استخدام قهرمانان ورزشي با معافيت از شرط انتشار آگهي استخدامي با توجه به بخشنامه شماره ۱۹۴۹۹۲/۱۸۰۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۱ سازمان مبني بر عدم موافقت با هر گونه انتشار آگاهي استخدام مطرح و بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد:

مصوبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ شوراي امور اداري و استخدامي در مورد “استخدام قهرمانان ورزشي” به قوت خود باقي است.

دكتر محمد ستاري فر- رييس سازمان و رييس شوراي امور اداري و استخدامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام