کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

فسخ قرارداد شركت‌هاي پيمانكاري و انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان

فسخ قرارداد با شركت هاي پيمانكاري و انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي (تصويبنامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ هيأت وزيران)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- وزارت كار و امور اجتماعي

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد يكساله براي هر دوره به صورت قرارداد انجام كار معين يا مشخص با افرادي كه از طريق شركت ها و يا تشكل هاي حقوقي غيردولتي براي فعاليت هاي مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي اقدام نمايند.

تبصره- در مواردي كه مجموعه فعاليتي مانند طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان به صورت حجمي و بدون استفاده از امكانات دستگاه از قبيل مكان، اتومبيل، تجهيزات و اعتبارات تنخواه و يا هر نوع اموال ديگر به بخش خصوصي واگذار شده يا مي شود از مفاد اين بند مستنثي است.

۲- كليه دستگاه‌هاي موضوع بند (۱) موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شركت‌ها و تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي كه عهده دار انجام فعاليت هاي آن دستگاه مي‌باشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعايت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (۱) را اجرا كنند.

۳- دستگاه‌هاي يادشده به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شركت‌ها و تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي جهت انجام فعاليت هاي مربوط (موضوع بند (۱) اين تصويب‌نامه) نخواهند بود.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام