کتاب استخدامی اداری ها
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

دستورالعمل فسخ قرارداد شركت‌های پيمانكاری و انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان

دستورالعمل چگونگی اجرای تصويب‌نامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/1387هيات وزيران (بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵./۶۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)  

بخشنامه به تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري

پيرو استعلام هاي به عمل آمده در خصوص چگونگي اجراي مفاد تصويب‌نامه 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/1387 هيات وزيران اعلام مي‌دارد:

به‌کارگيري افراد براي انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه از طريق شرکت‌هاي طرف قرارداد ممنوع است. در صورت ضرورت، به کارگيري اين افراد که از طريق شرکت‌ها يا تشکل‌هاي حقوقي غيردولتي براي انجام فعاليت‌هاي مربوطه جذب شده‌اند، از طريق انعقاد قرارداد انجام کار معين يامشخص با رعايت ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و ضوابط اجرايي بودجه ساليانه در چهارچوب قوانين کار و تامين اجتماعي ميسر مي‌باشد.

در اجراي ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ذيل آن، انجام امور خدماتي و پشتيباني از طريق عقد قرارداد با شرکت‌هاي خدماتي به صورت حجمي، با رعايت ماده 32 اين قانون و تبصره يک بند يک تصويب‌نامه فوق‌الذکر صورت پذيرد.

محمد جعفر اکرام جعفري- معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام