کتاب استخدامی اداری ها
قانون مالیات های مستقیم

آیین‌نامه تعیین و نحوه دریافت مالیات خودرو سال ۱۴۰۰

آیین‌نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع: تعیین و نحوه دریافت مالیات خودرو (مصوبه شماره ۱۱۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۹/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۲/۲ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:

۱- قانون: قانون مالیات­‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن .

۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ازای هر خودروی بالاتر از ده‌میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (۱۸) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال.

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین­نامه بر اساس جدول زیر می­ باشد:

شناسنامه قانون | Screenshot 2022 01 10 09.50.01

ماده ۳- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه­های اجرایی موظفند در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون، آخرین داده­‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۴- وزارتخانه­‌های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه­های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد.

ماده ۵- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین­نامه خواهند بود.

ماده ۶- سازمان می­تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو­ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش­افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید.

ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده­ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه­های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­نامه نسبت به تعیین دارایی­ های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین­نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.

ماده ۸- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ­های موضوع ماده (۲) این آیین­‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده ۹- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می­ تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۰- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­نامه، با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به­ منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره ۲- سازمان موظف است پس از وصول مالیات­های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده ۱۱- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) این آیین­نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­شود.

معاون اول رئیس‌‎جمهور- محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام