کتاب استخدامی اداری ها
قانون مالیات های مستقیم

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰

دستورالعمل موضوع روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۵۰۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱/۲/۱۴۰۰ با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می‌دارد:

۱- با توجه به مفاد ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. بنابراین صرفاً اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول استثنای پیش‌بینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهند بود.

۲- نظر به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره ۵۱۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ ) تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهند به همان نرخ یا نرخ‌های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهند بود.

با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخ‌های مالیاتی جزء (۴) بند (الف) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافت شده از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰، به روش زیر خواهد بود؛

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام