قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران

بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور )

پیرو بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که به منظور ساده کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ جایگزین بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ می‌گردد.

۱- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

۲- آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر ۴۰% از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ (تاریخ آتش بس) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

۳- آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از ۴۰% از کارافتادگی ، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

۴- امتیازات بندهای ۲ و ۳ در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

۵- ميزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد شد.

۶- در صورتیکه مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود:

الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیلات کمتر از آن.

۷- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لفایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته اند همانند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز (یا دو سال فرماندهی دسته) را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۳ تعیین شده است.

ب- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۵ تعیین شده است.

ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۷ تعیین شده است.

تبصره ۲- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای ۳ ، ۵ و ۷ باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

۸- میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:

الف- به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ به میزان ۶ درصد.

ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹، ۳ درصد.

ج- به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان ۶ درصد.

د- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگ زده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال ۱۳۶۹ به میزان ۳ درصد.

هـ- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال ۱۳۶۷ به میزان ۶ درصد.

تبصره ۱- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

تبصره ۲- در مورد جانبازان، هر ۱۰% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.

تبصره ۳- مناطق جنگی و جنگ زده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می گردد.

تبصره ۴- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگ زده بازسازی نشده بعد از ۱/۱/۱۳۷۰ منوط به تأیید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۹- به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا ۳ درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

۱۰- به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۳/۵/۱۳۶۹ به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان ۶ درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از ۱/۱/۱۳۷۰ تعلق خواهد گرفت کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.

۱۱- مدت حضور در جبهه ، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و به دلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

تبصره ۱- صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره ۲- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی را ندارند، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود .

6 دیدگاه

 1. سلام اینجانب ۱۷ماه وده روز حضورداوطلبانه نیروی زمینی .سربازی.نزدیک۴ ماه بدلخواه بسیجی اعزام شدم به جبهه تمنا دارم کلا جمع ومحاسبه گردد واسلام بازنشسته نفت هستم

 2. سلام خسته نباشید بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم ولی تابه حال هیچ دریافت نکردم مستاجر هستم بیکار وضعیت مالی بدی دارم شرمنده خانواده شدم ازمسولین دلسوز انقلابی تقاضا رسیدگی دارم بنده درسال ۱۳۶۳بسیج بودم از تاریخ ۱۳۶۴/۲/۳۰تا تاریخ ۱۳۶۶/۲/۳۰خدمت سرباز داوطلبانه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان بانه منطقه جنگی خدمت کردم بنده به کارت ایثارگر ثبت کردم فقط ۵ماه ۷روز بسیجی دارم ثبت شده ۲۴ماه جاماند مدارک دارم خواهشمندم رسیدگی کنید بنده مستاجر هستم بیکار بنده دوباره درسپاه ثبت نام کردم الان ۱۰ماه پیشتر است؟ هنوز جواب نگرفتیم برای معشیتی پرونده تکمیل کردم ولی خبری نیست میرم میگن برو زنگ میزنم یا میگین از تهران دستور بدین ما پرونده را بارگذاری کنیم بنده تمام مسولین دلسوزی انقلابی تقاضا دارم رسیدگی نمائید ممنونم رسیدگی نمائید

 3. با عرض سلام و درود
  میخواستم سوال کنم آیا در جدول امتیازات برای ارتقا پست سازمانی امتیاز مدرک تحصیلی جانبازان با یک مقطع تحصیلی بالاتر محاسبه میگردد
  برای مدرک تحصیلی لیسانس 12 محاسبه میشود
  آیا برای جانبازان که در حکم کارگزینی مشمول بهرمندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ شده باید امیتاز فوق لیسانس (۱۶امتیاز) محاسبه گردد ؟

 4. من دوسال درجبه بودم در چندین عملیات شرکت کردم بدر مجنون ولفجر چهار ودر کردستان حالا میگن بای پول دوسال خدمت در جبه هم به بیمه پداخت کنم پس این در جبه بدم سدها بار درفتم مرگ رفتم کجا عدالت رعایت شده

 5. سلام
  مدت حضورم درجبهه منطقه عملیاتی شمال‌غرب سردشت لشکر۲۳نوهدیکسال ویازده ماه
  و کارت ایثارگران هوشمند وتکریم کارت دریافت کردم که بلااستفاده
  مانده هیچ گونه حقوقی واریز نشده
  حتی خدمت سربازی به سابقة بیمه تامین اجتماعی اضافه نشد میگم باید مدت خدمت سربازی را باید بخری یعنی پول ۲۸ ماه خدمتم را باید پرداخت کنم من بیمه رانندگان دارم یعنی پول بیمه خودم ماهیانه پرداخت میکنم یعنی ازاد محاسبه میشه لطفا پیگیری شود چون چیزی از عمرمان باقی نمانده برعکس نیروی هوایی حدود ۳سال است به ایثارگرانش حقوق پرداخت میکنه باتشکر

 6. باسلام من بازنشسته تامین اجتماعی هستم ویکسال و22روزسابقه جبهه دارم که ششماهش داوطلبانه بوده است ودردوعملیات هم بوده امبرای اجرای بخشنامه 2727به تامین اجتماعی مراجعه کردم گفتند اصلاچنین چیزی ندارند وترتیب اثرندادند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام