کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

رأی در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری به کارکنان شرکت های خصوصی شده

فوق العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان شرکت مخابرات تعلق نمی گیرد زیرا مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده است

 • شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۱
 • تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
 • هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
 • شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۲۵۱۲
 • شاکی : آقایان محمود اسدی بقال – رحیم رحیمیان- واحد شفیقی – نادر بشیری- جمال الدین کرباسیان- علی اعترافی – اسماعیل آبش وند فرد با وکالت آقای محرم اسوار عربلو
 • طرف شکایت : صندوق بازنشستگی کشوری- مدیریت استان اردبیل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۱؍ص؍۲۵۰۰۳ مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۸ مدیریت استان اردبیل صندوق بازنشستگی کشوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری- مدیریت استان اردبیل به خواسته ابطال نامه شماره ۸۱؍ص؍۲۵۰۰۳ مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۸ مدیریت استان اردبیل صندوق بازنشستگی کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عطف به نامه شماره ۴۰۱۴۰۶؍۹۸؍۱۰۰ مورخ ۵؍۳؍۱۳۹۸ در خصوص سه چهارم خدمت سربازی (جبهه داوطلبانه) موضوع ماده ۳ ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح بعنوان ایثارگری اعلام می دارد: با عنایت به اینکه آن شرکت محترم در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ از تاریخ ۸؍۸؍۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و مشمول قانون کار می باشد ابلاغیه فوق الذکر ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به فوق العاده ایثارگری فصل دهم (موضوع بند ۲ ماده ۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و با توجه به مراتب مذکور اجرای ماده قانونی یاد شده درباره کارکنان آن شرکت به لحاظ عدم شمول به مقررات قانون مذکور (خدمات کشوری) موضوعیت ندارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری اداری در مناطق جنگی خدمت کارکنان وظیفه که به جبهه اعزام شده اند خدمت داوطلبانه تلقی شده و برابر جدول شماره ۴ بند ۴ فصل یکم دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند ۲- برابر ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۹، شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند ولی علی رغم تبعیت شرکت مخابرات ایران از قانون اخیرالذکر، صندوق بازنشستگی به موجب نامه مورد شکایت از احتساب مزایای مورد اشاره در حقوق بازنشستگی خودداری می کند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۵؍ص؍۲۳۵ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- دادنامه شماره ۲۳۶۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ هیأت عمومی در خصوص اقلام مشمول کسور بازنشستگی یا حق بیمه از حقوق و مزایای کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی در حال اقدام است. ۲- شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۸ به بخش غیردولتی واگذار شده است. به موجب ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت های دولتی که به بخش غیر دولتی واگذار می شوند مشمول قانون کار و تابع کارفرمای جدید می شوند. اما در عین حال در تبصره یک ذیل ماده قانونی مزبور مقرر شده که این قبیل کارکنان می توانند در صورت تمایل همچنان مشترک صندوق بازنشستگی قبلی خود بمانند. ۳- پس از واگذاری شرکت مزبور به بخش غیردولتی و به تبعیت از مقررات مزبور به حقوق و دستمزد شاغلین بخش غیردولتی و مشمولین قانون کار، نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شرکت یاد شده هم تغییر نموده به نحوی که از هر لحاظ متفاوت از مقررات حقوق و مزایای کارکنان دولت می باشد، بنابراین رأساً از تاریخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۸ به بعد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده لذا مشمول مفاد ماده ۶۸ قانون مزبور نمی باشد. ۴- در حال حاضر حقوق کارکنان شرکت بر اساس قانون کار پرداخت می شود و نه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و اصولاً خواسته و شکایت شکات مبنی بر اعمال فوق العاده ایثارگری فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده شماره ه.ع ۹۹۰۲۵۱۲ به هیئت استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از اعلام ختم رسیدگی با اتفاق آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً؛ به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند و

ثانیاً؛ شرکت مخابرات در تاریخ ۸؍۸؍۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و به استناد قانون مذکور کارمندان آن از این تاریخ، مشمول قانون کار شده اند و

ثالثاً؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۶۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ مؤید مفاد یادشده است.

بنابراین کارکنان شرکت مخابرات از تاریخ مذکور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و درنتیجه مشمول فوق العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند و بخشنامه معترض عنه در راستای قانون و مبتنی بر استدلال فوق الذکر صادر گردیده است. لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیئت تخصصی استخدامی

4 دیدگاه

 1. سلام من ازکارافتاده کلی تامین اجتماعی و جانباز جنگ تحمیلی و برادر شهید هستم اگر تامین اجتماعی دررابطه با حق و حقوقی اقدام کرد لطفا من را در جریان بگذارید با تشکر.

 2. من یک جانباز بازنشسته تامین اجتماعی ام که از کمترین حقوق یعنی ۳/۶۰۰ برخوردارم و یک ریال بابت جانبازی حقوق و مزایا ندارم ودر تمام صندوقها حق و حقوقی به بازنشسته های جانباز داده میشود جز تامین اجتماعی من نمیدانم به کدام ارگان باید مراجعه کنم که به حقم برسم ؟؟؟

 3. سلام
  جانبازان و قشر ایثارگر فقط کسانی نیستند که در ادارات کار میکنند و کارمند هستند
  بسیاری از این افراد بنا به دلایلی شغل آزاد دارند و گاها خودشان کارگاهی ایجاد کرده و افرادی را به کار گرفته اند و این در حالی است که برای این قشر از ایثارگران هیچ خدماتی در ادارات دارایی ، بیمه ، اخذ جواز کسب و… ارائه نمیشود و این در حالی است که قبلا حداقل برای جوازکسب هزینه نمی‌گرفتند ولی سال قبل که من رفتم با تمسخر گفتند که اون مال قدیما بود و دوبرابر پول گرفتند به غیر از پولهایی که به زور میگرفتند یه ورق گذاشتند جلو من و گفتند امضا کن وقتی مطالعه کردم دیدم نوشته ۵میلیون تومان با رضایت خودم به اتحادیه کمک میکنم و یک برگه دیگر به مبلغ ۵۵۰هزار تومان
  برای جواز هم یک میلیون گرفتند بعد که پیامک اومد نوشته بود ۶۰۰هزار تومان بابت صدور جواز دریافت شد
  خود بخوان از این …. با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام