کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت‌ها و مؤسسات تابعه تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران

دستورالعمل اجرایی استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت‌ها، مؤسسات و بانک تابعه سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۱۴۶/۱۴۰۰/۶۰۰۰ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران عامل محترم شرکت‌ها، مؤسسات و بانک تابعه

موضوع: دستورالعمل اجرایی بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل به رسمی (دائمی)

ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی شماره ۹۹۵۵/۱۴۰۰/۱۰۰۰ تاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۰ مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی (پیوست ۱) در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به رسمی (دائمی) و به منظور تکریم و ادای احترام به جامعه ایثارگران گروه تأمین اجتماعی، بدین‌وسیله دستورالعمل اجرایی استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت‌ها، مؤسسات و بانک تابعه سازمان تأمین اجتماعی (مطابق لیست پیوست ۲) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- مشمولین این دستورالعمل در هر یک از شرکت ها، مؤسسات و یا بانک تابعه (مطابق لیست پیوست ۲) بر اساس شغل مندرج در قرارداد منعقده و یا حکم کارگزینی فعلی ایشان استخدام و تبدیل وضعیت به رسمی (دائمی) گردیده و شرکت‌ها، مؤسسات و یا بانک تابعه می‌بایست به تعداد مشمولین فاقد ردیف بلاتصدی تحت عنوان شغلی مندرج در قوانین و مقررات مربوطه، پست‌های بلاتصدی موجود در آن شرکت، مؤسسه و یا بانک را با رعایت حفظ سرجمع پست‌های شرکت متبوع، جهت تغییر به مشاغل مورد تصدی فعلی (مطابق قرارداد ایشان) اقدام نمایند.

تبصره: صرفاً شرکت‌ها، مؤسسات و یا بانکی که مدیریت آن‌ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه تأمین اجتماعی هستند (مطابق لیست پیوست ۲) جزو مشمولین این دستورالعمل می‌باشند.

۲- مشمولین این دستورالعمل عبارتند از افراد ذیل که در زمان تصویب قانون مذکور (۲۶/۱۲/۱۳۹۹) به صورت تمام وقت در یکی از حالات قراردادی (تمام وقت، مدت معین، آزمایشی، شرکتی، پیمانی، ساعتی و…) و برای انجام فعالیت‌های جاری در شرکت‌ها، مؤسسات و یا بانک تابعه (مطابق لیست پیوست ۲) بکارگیری و قرارداد آنان در سال جاری تمدید و در حال حاضر نیز اشتغال به کار دارند.

مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارتند از:

الف) خانواده شهدا شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر شهید.

ب) جانبازان، فرزند جانباز (با هر درصد جانبازی)، همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر.

ج) آزادگان، فرزند آزاده (با هر مدت اسارت)، همسر آزاده بالای یک سال اسارت.

د) رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان آنان (سه چهارم مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه، داوطلبانه محسوب می‌شود).

۳- حسب تبصره (۲) قانون اصلاح بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (موضوع تبصره (۱) بند (۴) بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ تاریخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور) صرفاً تبدیل وضعیت «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه»، «جانبازان و آزادگان»، «همسران شهدا، جانبازان و آزادگان» و «فرزندان شاهد، جانباز و آزاده» بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون صورت می‌پذیرد لیکن تبدیل وضعیت سایر ایثارگران (مشمولین بند ۴ این دستورالعمل) با رعایت شرایط مذکور خواهد بود.

تبصره: رعایت شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی در مشاغل کارشناسی و تخصصی با رعایت طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت، مؤسسه و بانک مشمول این دستورالعمل ضروری است.

۴- تبدیل وضعیت «پدر، مادر، خواهر و برادر شهید، همسر و فرزندان رزمندگان دارای سابقه زیر ۶ ماه جبهه» منوط به قبولی در آزمون (در صورت وجود شرایط آزمون در ضوابط مصوب آن شرکت، مؤسسه و یا بانک) با رعایت شرایط سنی و تحصیلی خواهد بود.

تبصره ۱: افرادی که قبلاً در آزمون‌های ورودی شرکت و پس از قبولی در آزمون مربوطه جذب و بکارگیری شده‌اند، از شرکت در آزمون مجدد معاف می‌باشند.

تبصره ۲: در صورت عدم تطابق و پیش‌بینی مدرک تحصیلی دانشگاهی مشمولین این بند (ایثارگرانی که در زمره تبصره (۲) قانون اصلاح بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نمی‌باشند) با شغل و یا پست مورد تصدی، مدرک مرتبط مقطع پایین‌تر یا دیپلم ملاک عمل خواهد بود.

۵- اخذ و تکمیل مدارک و مستندات لازم و تطبیق با اصل مدارک به شرح ذیل:

 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 • دارا بودن شرایط سنی مطابق مقررات و ضوابط جاری هر یک از شرکت ها، مؤسسات و بانک تابعه سازمان و تبدیل وضعیت «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهداء، فرزندان جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و جانباز و آزاده» بدون الزام به رعایت شرط سنی.
 • مدت خدمت سربازی، انجام خدمات قانونی و مدت اشتغال تمام وقت در واحدهای تابعه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک تابعه سازمان، بر اساس مقررات و ضوابط جاری آن‌ها به حداکثر شرط سنی اضافه می‌شود.
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم در مورد آقایان.
 • اصل و تصویر مدرک تحصیلی شاغل.
 • اصل گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی (خدمات قانونی) و یا معافیت از آن در مورد مشمولین طرح اجباری در عناوین رسته بهداشتی و درمانی.
 • اصل گواهی ایثارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اخذ استعلام تأیید گواهی مربوطه از طریق سامانه خدمات الکترونیک ایثار به نشانی: https://isaarit.isaar.ir و یا گواهی رزمندگی از سوی مراجع ذیصلاح به تاریخ صدور سال جاری.
 • عکس ۳^۴.
 • داشتن سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 • نداشتن سوابق محکومیت جزایی مؤثر.
 • سایر مدارک و مستندات حسب مورد و الزامات قانونی آن شرکت، مؤسسه و یا بانک.

تبصره: اخذ کلیه مدارک فوق الذکر با توجه به امکانات موجود در آن شرکت، مؤسسه و بانک به صورت مجازی بلامانع می‌باشد.

۶- بکارگیری نیروی انسانی جدید به جایگزینی نیروهای تبدل وضعیت یافته که در اجرای این دستورالعمل به استخدام رسمی (دائمی) درمی‌آیند، ممنوع است.

۷- شرکت‌ها، مؤسسات و یا بانک تابعه مکلفند ضمن تصویب ضوابط اجرائی این دسورالعمل در هیأت مدیره، ترتیبی اتخاذ نمایند حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به این معاون اعلام نمایند.

۸- استخدام و تبدیل وضعیت افراد در حالات ذیل مجاز نمی‌باشد:

 • نیروهایی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آراء قانونی مراجع ذیصلاح و یا آراء کمیته‌های انضباطی به مجازات‌های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند یا دارای پرونده مفتوح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیته انضباطی می‌باشند و یا در حالت آماده به خدمت به سر می‌برند.
 • مشمولین انجام خدمات قانونی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب (k)

ضمناً در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نیروهایی که مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق و یا مأمور به سایر دستگاه‌ها و… می‌باشند، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی مرجع تشخیص و احراز شرایط خواهد بود.

مصطفی سوری- معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری

[icon name=”check-double” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] دانلود فایل بخشنامه به همراه پیوست‌ها

مقررات مرتبط:

19 دیدگاه

 1. سلام من هم ایثارگر هستم وهم برادر شهید تائیدیه کمیسیون گرفته ام محل کار جهاد نصر سه ساله بلاتکلیف بدون حقوق این بخشنامه را هم گفت از ما است شامل شما نیست (سیرجان

 2. سلام من فرزند جانباز هستم سال ۹۴ به صورت شرکتی در مدرسه ای تدریس کردم و سال ۹۹ ی ماه تدریس کردم به خاطر شرایط بد کرونا ادامه ندادم و سال ۹۹در گارگاه های اموزشو پرورش کامل شرکت کردم.آیا شرایط من به این استخدام میخوره؟
  ممنون

 3. با سلام بنده 19سال سابقه کار در پتروشیمی منطقه پارس جنوبی دارم و مدت سه ماه نیم حضور داوطلب در جبهه مدرک تحصیلی دیپلم آیا تبدیل وضعیت شامل من میشه.
  با تشکر ترکی زاده

 4. این بندی که تامین اجتماعی نوشته فرزندان جانبازان و… باید در ازمون شرکت کنند و شرایط تحصیلی و سنی هم باید داشته باشند غیر قانونیه ، توی قانونش گفته بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن شرایظ سنی و … باید تبدیل وضعیت بشن .
  تامین اجتماعی بیخود ترین ارگانه

 5. سلام قضیه این 3/4 احتساب خدمت رزمندگان چیه؟مثلاً کسی که 6 ماه خدمت کرده چرا باید 5 ماه حساب بشه.بر چه اساسی و به چه علت معقولی؟وقتی پدر بنده 6 ماه خدمت داشته چرا باید 5 ماه حساب بشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام