کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم احتساب مناطق امنیتی درگیر به عنوان حضور در منطقه جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس

عدم ابطال دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع عدم احتساب مناطق امنیتی درگیر به عنوان حضور در منطقه جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس (دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۰۰۰۳۰۳۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۰۰۳۰۳۴

* شاکی: آقای نقی رسولی

*طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح -معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح -معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مطابق سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان خدمت سربازی موظفی بوده و مطابق تبصره همین بند حضور کارکنان وظیفه و پایور که با اختیار خود به جبهه اعزام شده اند داوطلبانه میباشد لذا به منظور تفکیک خدمت موظفی و داوطلبانه خدمت در جبهه کارکنان فوق یک چهارم کل مدت جبهه کارکنان مذکور به عنوان موظفی و سه چهارم ان به عنوان داوطلب منظور گردیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره :

۱. مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۵۷ (مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹) و دستور فرمانده معظم کل قوا، سه چهارم مدت خدمت وظیفه سربازان به مانند کادر نیروهای مسلح که در دروان دفاع مقدس در مناطق جنگی و عملیاتی حضور داشتند، به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی گردیده است.

لکن مصوبه مورد شکایت، صرفاً حضور سربازان وظیفه در مناطق جنگی در بازه زمانی مورد نظر را ملاک اعطای امتیاز ایثارگری می­داند و اشخاصی که در مناطق عملیاتی حاضر بودند، از این امتیاز محروم شده ­اند.

۲. مطابق بند ۱؍۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (مصوب ۱۳۹۴ هیأت وزیران)، ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری (مصوب فرمانده معظم کل قوا)، بند ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ماده ۱ آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگری (مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران) و بند ۱۲ ماده ۱ آیین نامه مذکور (مصوب فرمانده معظم کل قوا)، مناطق عملیاتی (منظم و نامنظم) تعریف و مشخص گردیده است و مصوبه مورد شکایت، مغایر با مواد یادشده می­باشد.

۳. بند «و» ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند ۲- الف سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، بند ۹ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری نشان ها و خدمات اداری و بند ۸ ماده ۱ آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگری به تعریف رزمنده پرداخته­اند که مؤید مطالب مذکور در دادخواست است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

خدمت در مناطق امنیتی درگیر قابل احتساب به عنوان حضور در منطقه جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس نمی باشد لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۹۸۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و احتساب منطقه امنیتی درگیر به عنوان منطقه عملیاتی دفاع مقدس فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل رسیدگی نمیباشد.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۰۳۴ مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۱۱۸۴؍۱۲؍۱؍۲۲۱۳ (مورخ ۸؍۱۰؍۱۳۹۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- اداره سرمایه انسانی سرباز- با موضوع: جبهه داوطلبانه کارکنان)، در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده ایثارگری، نشان­ها و خدمت اداری در مناطق جنگ ­زده به شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط (مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح) که بیان می­دارد «سه ­چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه، وزارت دفاع (وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م) و جهاد سازندگی سابق، به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده ­اند، خدمت داوطلبانه تلقی می­گردد»، علیهذا مصوبه مورد شکایت، مغایر با قوانین و مقررات نمی­‌باشد.

ثانیاً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۷ (مورخ ۱۳۹۹؍۲؍۱۶) که بیان می­دارد «با توجه به اینکه [طبق] مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۳۷۷۵۹۸- ۱۳۹۷؍۷؍۲۰ رئیس امور مشاغل و نظام­های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، برقراری امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه -موضوع احتساب سه­ چهارم خدمت وظیفه کارکنان جبهه- از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ن؍۴؍م؍۲۰۱؍۱۴؍۴۵- مورخ ۱۳۹۱؍۵؍۱۴ ستاد کل نیروهای مسلّح مجاز می­باشد، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی­شود»، بنابراین مقرره مورد شکایت که پس از صدور دستورالعمل فوق ­الذکر به تصویب رسیده نیز مغایر قوانین و مقررات نمی­‌باشد.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۹۸۱۱۸۴؍۱۲؍۱؍۲۲۱۳ (مورخ ۸ /۱۳۹۸؍۱۰ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- اداره سرمایه انسانی سرباز)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

9 دیدگاه

 1. سلام پدرم ازسال ۱۵/۲/۵۹لغایت ۱۵/۲/۶۱درمناطق مرزی زابل خدمت سربازی انجام داده و۶ماه جبهه داوطلبانه داره آیاخدمت سربازی به مدت جبهه اضافه میشود
  ممنون از پاسخگویتون

 2. با سلام بنده ۲۴ ماه در منطقه عملیاتی و درگیر بوکان در سال ۶۹ لغایت ۷۱ سر باز بودم چه امتیازاتی برای خودم و فرزندان دارد لطفا راهنمایی کنید با توجه به اینکه الان خودم بازنشسته شدم

 3. سلام ، پدرم از سال1365/02/18 تا 1367/05/27 به مدت 28 ماه در لشگر 92 زرهی اهواز خدمت بوده اند و کارت پایان خدمت هم دارند آیا ایثارگر محسوب میشوند و میشود کارت ایثار گرفت و از مزایای ایثارگری استفاده کرد؟

 4. با سلام. در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ما رو از دانشگاه در قالب طرح ۶ ماهه دانشجویی به مدت ۷ ماه به جبهه های جنگ( مناطق عملیاتی غرب و جنوب) اعزام کردند که در پایان ماموریت هم گواهی لازم مبنی بر حضور ۷ ماه در جبهه های جنگ بنام ما صادر و تحویل ما دادند، حال سوال این است:
  ۱- آیا ما نیز ایثارگر محسوب می شویم؟
  در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق؛
  ۲- آیا ما میتوانیم کارت ایثار گری گرفته و از مزایای مربوط به ایثارگری و رزمندگی استفاده کنیم؟
  ۳- آیا از این امتیاز ایثارگری و رزمندگی در موارد مربوط به کسر خدمت سربازی و دیگر موارد مرتبط با نظام وظیفه فرزندان خود استفاده کنیم؟
  ۴- آیا از این نوع امتیاز رزمندگی در زمینه استخدام، یا در مورد افزایش امتیاز اکتسابی برای کمک به قبولی در دانشگاه فرزندان میتوان بهره گرفت و استفاده نمود؟
  لطفا دیگر موارد مربوطه در زمینه های مختلف، در جهت کمک برای برخورداری از این حضور به مدت فوق الذکر(۷ماهه) که شامل حال ما باشد، راهنمایی های لازم رو مذائقه نفرمایید. متشکر و ممنونم. با سپاس فراوان. محمد فرهمند.

  1. با عرض سلام احتراما بنده گارگر شرکت توزیع برق آذربایجانغربی در سال ۹۳ برای خدمت سربازی که مدت سه ماه، نوزده روز داوطلبانه از طرف بسیج سال ۶۱ و در خدمت سربازی سال ۶۳،۶۴ در منطقه جنگی بودم کاه ارتش پانزده ماه اش را داوطلبانه حساب کرده مبلغ ۳۳۲۲۰۰۰ نومان سه میلیون سیصدو ببست و دو هزار تومان قسطی به حساب تامین اجتماعی واریز کردم تا اینکه جز خدمتم بشود آیا این عادلانه هست و برادر شهید هستم و هیچ مزایایی نمیدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام