کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویب‌نامه شماره 136726/ت52740هـ مورخ 30/10/1396 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 20/10/1396 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره ماده (20) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب 1391-، آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران -مصوب 1391-

ب- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

پ- افراد مشمول:

1- والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر

2- جانبازان و افراد تحت تکفل آنان

3- آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

ت- دستگاه‌های اجرایی:‌دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون

ث- هزینه‌های بهداشتی- درمانی پایه: صددرصد هزینه‌های بهداشتی- درمانی که در قالب بیمه پایه سلامت بر اساس سرانه مصوب دولت، تأمین و پرداخت می‌شود.

ج- هزینه‌های بهداشتی-درمانی مکمل و خاص: صد در صد هزینه‌های بهداشتی- درمانی که در قالب بیمه مکمل و درمان خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (12)‌ قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده 2- تأمین صد در صد (100%) هزینه بهداشتی- درمانی افراد مشمول شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل بر عهده بنیاد است.

تبصره- ارایه خدمات بیمه بهداشتی- درمانی پایه، مکمل و خاص به افراد مشمول در چارچوب آیین‌نامه اجرای ماده (12) قانون مجاز خواهد بود.

ماده 3- بنیاد موظف است ضمن تهیه و تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز برای گروه‌های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان، جهت ارایه امکانات مناسب‌تر، از ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از مراکز یاد شده استفاده کند.

تبصره 1- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حسب درخواست بنیاد و با رعایت مقررات نسبت به صدور مجوزهای لازم برای توسعه یا تأمین مراکز تحت پوشش همکاری نمایند.

تبصره 2- بنیاد موظف است به منظور بهینه‌سازی مراکز درمانی و توان‌بخشی جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان و نخاعی وابسته به خود و آسیب‌شناسی موانع عملکردی این مراکز، با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، ساز و کار ارتقای کارکرد آنها برای تحقق اهداف مندرج در ماده (14)‌ قانون را تهیه و اجرایی نماید. بنیاد می‌تواند با اولویت استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی موجود، در صورت ضرورت با تأیید سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران نسبت به توسعه و تأسیس مراکز یاد شده اقدام نماید.

ماده 4- سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت در ارایه خدمات به فرزندان معلول ایثارگران از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده، اقدام نماید.

ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به واکسیناسیون خاص رایگان افراد مشمول ماده (15) قانون در مراکز منتخب بهداشتی- درمانی با هماهنگی و معرفی بنیاد اقدام نماید.

ماده 6- بنیاد موظف است با اولویت استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص مورد نیاز جانبازان برای درمان در داخل کشور، در صورت ضرورت نسبت به اعزام جانبازانی که امکان درمان آنها در داخل کشور وجود ندارد به کشورهای دارای امکانات و تخصص‌های لازم حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با رعایت دستورالعمل‌های مربوط اقدام نماید.

تبصره- بنیاد موظف است پس از تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد در طول دوره درمان جانباز و در صورت نیاز، نسبت به راهنمایی و تعیین همراه و نیز تأمین محل اسکان آنان اقدام نماید.

ماده 7- بیمارستان‌ها و تمامی مراکز پزشکی درمانی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی موظفند ظرف شش ماه پس از درخواست بنیاد، نسخه‌ای از اسناد و مدارک پزشکی و سوابق درمانی موجود مربوط به مجروحیت رزمندگان و مصدومان دفاع مقدس در سطح کشور را به بنیاد ارایه نمایند.

تبصره- بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ اسناد و مدارک و سابقه مجروحیت و تمرکز اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت ایثارگران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موظفند اسناد و اطلاعات پزشکی مربوط را به بنیاد ارایه نمایند.

ماده 8- بنیاد موظف است به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده آنها، با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم، نسبت به ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری ایثارگران اقدام نماید.

دستورالعمل نحوه فعالیت مراکز موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بنیاد با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 9- مفاد این آیین‌نامه در خصوص افراد مشمول شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح از طریق سازمان ذی‌ربط اجرا می‌شود.

ماه 10- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و بر اساس قوانین مربوط تأمین و به بنیاد و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام