کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

لایحه پرداخت حق پرستاری، مراقبت و نگهداری از جانبازان به همسران پس از فوت یا شهادتشان

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: پرداخت حق پرستاری، مراقبت و نگهداری از جانبازان به همسران پس از فوت یا شهادتشان

دولت پیشنهاد پرداخت حق پرستاری و همیاری پس از فوت یا شهادت جانبازان به همسرانشان را بررسی می کند

بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای حمایت های معیشتی از خانواده جانبازان و شهدا و جلوگیری از ایجاد اختلال و مشکلات مالی برای خانواده این عزیزان، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص پرداخت حق پرستاری، مراقبت و نگهداری از جانبازان به همسران ایشان پس از فوت یا شهادتشان را به دولت ارایه کرده است.

به گزارش شناسنامه قانون، به موجب ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان اعصاب و روان شیمیایی و جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نمایند.

همچنین به موجب تبصره (۱) ماده مذکور، والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند، پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می شوند.

براساس تبصره (۲) ماده قانونی یاد شده نیز جانبازان گروه ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد، ضریب کا (K) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

در همین راستا و براساس تبصره (۲) الحاقی به ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، جمعی از جانبازان از سال ۱۳۸۰ با تشخیص و تعیین میزان حق نگهداری از سوی کمیسیون پزشکی، بعضاً تا (K۴) یعنی چهار برابر مبلغ حداقل دستمزد کارگران که در سال جاری تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان می باشد، از حق پرستاری برخوردار می باشند که طی این سنوات به عنوان درآمد ماهانه و صرف هزینه های معیشتی و نگهداری و همیاری این عزیزان که با توجه به نوع ضایعات جسمی هزینه های بالاتری نسبت به سایر افراد که از سلامتی برخوردار هستند، می گردد.

از آنجا که هدف و ماهیت حق پرستاری و همیاری موضوع احکام فوق الذکر برای مراقبت، نگهداری و پرستاری شخص جانباز می باشد، با فوت و بعضاً شهادت ایشان (جانبازان ۷۰ درصد مستند به بند (۱۶) از ماده (۲) آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگران مصوب ۱۳۹۳ هیئت وزیران) به جهت از بین رفت ماهیت موضوع، حق پرستاری آنان قطع می گردد که این موضوع باعث ایجاد اختلال و مشکلات مالی و… در زندگی و معیشت خاانواده این عزیزان می گردد که با مراجعه به مراجع ذیربط و بنیاد و پیگیری های آن از سوی تشکل های ایثارگری، تقاضای ادامه حق پرستاری بعد از فوت و شهادت جانباز به خانواده آنان را دارند.

با توجه به موارد فوق و با بررسی های کارشناسی از ابعاد حقوقی و قانونی موضوع، به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به خانواده عزیزان جانباز و ایجاد امکان لازم برای ادامه استفاده از مبلغ یاد شده به صورت ثابت به همسر جانباز متوفی و شهید، پیش نویس لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران و در نهایت تصویب در مجلس شورای اسلامی، ارایه کرده است.

متن پیشنهادی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تبصره ۳. حق پرستاری و همیاری متعلقه موضوع ماده یاد شده پس از فوت و یا شهادت جانبازان به صورت ثابت (حسب آخرین پرداختی قبل از فوت یا شهادت جانباز) به همسر ایشان که حداقل ۱۵ سال در نگهداری جانباز نقش مؤثر داشته اند، پرداخت می گردد. حق پرستاری و حق همیاری مذکور مشمول افزایش سنوات بعدی نمی شود.

لازم به ذکر است، پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران درحال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام