کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر لغو بخشنامه‌های قبلی مبنی بر جواز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی بر اساس بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (رأی شماره 198 مورخ 14/9/1396 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر لغو بخشنامه‌های قبلی مبنی بر جواز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی بر اساس بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (رأی شماره 198 مورخ 14/9/1396 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع/95/896

دادنامه : 198

تاریخ: 14/9/96 

* شـاکی : آقای عباسعلی دربندی 

* طرف شکایت : 1- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، 2- دفتر امور شهری و روستایی استانداری سمنان، 3-شهرداری سمنان 

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبـه 31026 مورخ 22/7/94 مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن‌آوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 

* متن مقرره مورد شکایت

«با عنایت به مکاتبات متعدد شهرداری‌ها و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری‌ها مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی، اعلام می‌دارد این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل‌های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرا ندارد دستور فرمایید مراتب به اطلاع شهرداری‌های تابع آن استان رسانده شود» 

(خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور) 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار می‌دارد که مستخدم پیمانی شهرداری سمنان بوده است که وفق بخشنامه 44517 مورخ 22/11/91 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مستند به قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه از پیمانی بـه رسمی تبدیل وضعیت گردیده است لیکن متعاقباً حسب مصوبه معترض عنه و برخلاف قانون فوق الذکر، بخشنامه سابق‌الصدور لغو و نتیجتاً مجدداً به پیمانی تبدیل وضعیت شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 1763 مورخ 6/11/95 اختصاراً عنوان می نماید اولاً : شاکی مشمول بخشنامه شماره 34517 مورخ 23/11/91 آن مرجع نبوده است و تصمیمات اتخاذ شده جهت تبدیل وضع ایشان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط صورت گرفته است ، ثانیاً : براساس رای 65-66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احکام مقرر در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 1381 تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است لذا الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد و دفتر نوسازی ، تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان در راستای ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری ها و نظم و نسق بخشی به مدیریت منابع انسانی طی مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است که این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرایی ندارد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

با عنایت به اینکه قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اشخاصی است که ابتدائاً در دستگاه های مربوطه به صورت رسمی استخدام می گردند و تسری به مستخدمین سابق ندارد لذا این بخش مصوبه معترض عنه منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام