کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ابطال تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت در احکام ایثارگران تنزل پست یافته

ابطال تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت در احکام ایثارگران تنزل پست یافته (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شماره پرونده: ۰۰۳۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا توکلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت در احکام ایثارگران تنزل پست یافته

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۵۹۴۵۷۵ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“درخواست لغو بخشنامه های متضاد سازمان امور استخدامی با قانون ایثارگران مفاد تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آن ها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، ما به التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه‌ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید که دو بخشنامه متفاوت صادر شده که مغایر هم و مغایر قانون است. در قانون اشاره ای به پست قبل از مأموریت ایثارگر نشده است و صرفاً تنزل پست مورد نظر است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیر کل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۷۷۷۲۹ مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ اعلام می دارد:

طبق مفاد تبصره (۲) بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آن ها و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آن ها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند» لذا؛ در اجرای تبصره مذکور، وفق مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه مکلف است «ردیفی تحت عنوان ما به التفاوت موضوع تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم در احکام کارگزینی مشمولین ایجاد گردد تا جمع مبلغ ما به التفاوت حقوق و مزایای مستمر ناشی از تنزل پست به صورت سالانه محاسبه و در حکم درج گردد.»- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰-۲۱؍۳؍۱۴۰۱، نامه شماره ۵۹۴۵۷۵- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و برمبنای سایر مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت تعیین شده و امتیاز آنها بعضاً ملاک محاسبه سایر مزایا از جمله اضافه کاری و پاداش پایان خدمت است، لذا برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۵- ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۵۹۶۲۷۷- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور از آن جهت که تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام