کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال شرایط احراز ایثارگران برای انتصاب پست‌های مشاغل تخصصی از حیث مدرک تحصیلی ایثارگران

عدم ابطال شرایط احراز ایثارگران برای انتصاب پست‌های مشاغل تخصصی از حیث مدرک تحصیلی ایثارگران (دادنامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۲
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا سلطانی حاجی آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۴ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ماده ۴ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اینجانب از مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از معلمین استان کرمانشاه آموزش و پرورش شهرستان صحنه مشمول قانون بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ پیرو قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش بخشنامه ای به شماره ۲۰؍۷۱۰؍-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ صادر نموده و مطابق بند ۵ ماده (ب) آن نیروی آموزشی شناخته شده ام و از سال۹۴ تاکنون در مناطق محروم مشغول به خدمت بوده ام. وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی کشور به جای اینکه به عنوان معلم آموزشگار مثل سایر همکاران ایثارگر و یا مطابق تعریف اصطلاحات شرایط مشمولین (۱) و (۳) بند ۹؍۱ شیوه نامه استخدام مشمولین ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۷۹۷۹۵؍ت۵۶۶۱۰هـ -۳۰؍۶؍۱۳۹۸ هیأت وزیران به شماره ۹۸۴۴۳؍۵۶۶۱۰- ۶؍۸؍۱۳۹۸ دبیر هیأت دولت موضوع بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی آموزش دهندگان و حق التدریس های قبل از سال ۱۳۹۲ آموزش و پرورش به عنوان آموزگار برای معلم رسمی معرفی نماید، متأسفانه بر خلاف قانون صدرالاشاره تبصره ۱ ماده ۴ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ رعایت مدرک تحصیلی ملاک عمل قرار داده و حق چندین ساله بنده را ضایع نموده است و استخدام اینجانب را در پست خدمات اعلام نموده اند که این با وجودی است که چنین مشاغلی با مدرک دانشگاهی و شغل معلم کنونی اینجانب قابل قیاس نیست.

پیرو بخشنامه ۱۳۷۸۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای به شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۰ صادر نموده افراد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم در رسته خدمات دانسته است. وزارت آموزش و پرورش متأسفانه سوابق تدریس و مدرک دانشگاهی اینجانب را نادیده و حق چندین ساله و تجربه ۸ ساله بنده را که طبق بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل بعد از رسمی شدن برای احتساب رتبه و طبقه، قابل اعمال خواهد بود، ضایع نموده است.

مطابق بند ۲ ماده ۲ بخشنامه ۱۳۷۵۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت عدم پست مناسب پیشنهاد پست در سامانه ملی ساختار لازم الاجرا و استخدام دانسته و همین طور در بخشنامه وزارت متبوع به شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ موارد فوق بیان داشته اما انجام نشده است. با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ایثارگران شامل قانون خاص خود خواهند بود. مستفاد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۹ مورخ ۱؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۶ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرای مفاد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ (تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴) از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی دانسته عاجزانه تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۴ بخشنامه ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ خواستارم و با توجه به نظام عدالت استخدامی دستور فرمایید بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل آموزشی شغل کنونی اینجانب به استخدام معلم رسمی اقدام نمایند.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“اداره کل آموزش و پرورش استان …

سازمان؍ معاونت؍ مرکز؍ اداره کل؍ دفتر ….

دانشگاه شهید رجایی؍ دانشگاه فرهنگیان؍ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۴۴؍۷۱۰ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می دارد؛ مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ سابقاً بر اساس بخشنامه شماره ۴۴؍۷۱۰ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ حسب مورد تبدیل وضعیت با استخدام (رسمی- قطعی) شده اند. با توجه به صراحت قانون مذکور، اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد. ضروری است مدیر کل آموزش و پرورش استان، ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هر یک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

…….

۴- استخدام و تبدیل وضع مشمولین با رعایت تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت می پذیرد.

تبصره ۱: ایثارگران مشمول قانون برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی، باید شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی را داشته باشند. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و بر همین اساس، رعایت شرایط تحصیلی برای انتصاب در مشاغل مربوطه ضروری است.

ثانیاً برمبنای تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شغل مستخدم برعهده دستگاه اجرایی ذیربط وی قرار دارد.

ثالثاً معافیت ایثارگران از شرایط تحصیلی مذکور در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر به استخدام در نیازهای استخدامی دستگاه اجرایی است و انتصاب به شغل خاص، مورد حکم قانونگذار نبوده و معافیت مذکور باید به عنوان حکمی استثنایی و در محدوده نص قانون تفسیر شود.

رابعاً حکم مقرر در تبصره مورد اعتراض، ممنوعیتی برای استخدام و یا تبدیل وضع در دستگاه ایجاد نمی‌کند و صرفاً برای تعیین شغل مستخدم وضع شده است.

خامساً حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول حکم مزبور بوده و در ماده ۴ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش به استخدام و تبدیل وضع مشمولین با رعایت تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۴ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام