کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران (دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۱۸ و ۰۱۰۲۰۷۵

* شاکیان : آقایان ۱- فرزاد سپهوند ۲- حسین محمدآذری شبیلوی سفلی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

عدم امکان تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

سوال ۱۹: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و به کارگیری نیروی انسانی” می‌باشد و خرید خدمات مشاوره، به کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲‏/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱‏/۱۰‏/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت می‌‎گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که بر خلاف مقررات مذکور سازمان اداری و استخدامی کشور در سوال ۱۹ از مجموعه سوالات و پاسخهای مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران تعدادی از افراد مشمول را خارج نموده است . مغایرت با مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.)

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ دو بند به عنوان دفاع ارائه نموده است که بدین شرح است : ۱-شاکی هیچ گونه استدلالی مبنی بر این که نظریه سازمان غیر قانونی است ارائه نکرده است.

۲-همان گونه که مستحضرید مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امور مشاوره ای ناظر بر خرید خدمات توسط دستگاه های اجرایی بوده و به هیچ وجه ایجاد تعهد استخدام برای دستگاه ها نمی نماید و احکام مربوط به استخدام و به کارگیری صرفا در بند الف و ب ماده ۴۵، تبصره ذیل ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون یادشده می باشد، لذا خرید خدمت مشاوره موضوعاً متفاوت با جذب و به کارگیری بوده و به کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی گردد، ضمن این که در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور نیز تصریحی در این زمینه به عمل نیامده است بنابراین نظریه مذکور صحیح و فاقد هرگونه مغایرت با قانون می باشد.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۱۸ مبنی بر تقاضای ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹ در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً با توجه به این که یکی از شکات ابطال خود پرسش و پاسخ فوق را خواسته و نه ابطال اجرای آن را پس موضوع ازموارد قابل طرح در هیأت عمومی می باشد.

ثانیاً: با توجه به ماهیت خرید خدمات مشاوره ای و این که خرید خدمت الزاماً از اشخاص حقیقی نمی باشد و به عنوان کار کارشناسی و به صورت قراردادهای مشمول آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت (که می‌تواند شخص حقوقی باشد) واگذار می‌شود خرید خدمت مشاوره‌ای از مصادیق به کارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمی باشد.

ثالثاً: در قراردادهای خرید خدمت مشاوره ای این امکان وجود دارد که طرف قرارداد هم زمان در چند دستگاه خدمات ارائه نماید ضمن این که این خدمات نیز مقید به ساعت کار نمی باشد.

بنا به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره ۱۹ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

12 دیدگاه

 1. سلام
  تعدادی از نفرات در اداره بندر بوشهر بصورت مشاوره جذب شده اند ولی کارمندی کار می کنند، در این خصوص چه اقدامی باید کرد؟

 2. با سلام من درخواستمو به شرکت ماشین ابزار ایرانخودرو ارجاع دادم ولی متاسفانه شرکت هیچ تلاشی بابت رسمی شدن بنده انجام نمیدن و اینکه مدام تکرار میکنن چون شما پیمانی هستین مشمول نمیشینو باید صبر کنین تا شرکتی بشین ولی در صورتی که نامه توضیح داده پیمانی، قراردادی ،یا شرکتی باید به حالت رسمی تبدیل وضعیت انجام بشه متاسفانه نمیدونم چه کاری باید انجام بدم .

 3. رای دیوان کاملا غیر قانونی چرا که در قانون جامع خدمات ایثارگران بصراحت اعلام کرده کسانی که بصورت تمام وقت در سازمانهای دولتی به هر عنوان کار میکنند واز اعتبارات دولتی حقو ق میگیرند مشمول تبدیل وضعیت هستند که مصداق بارز نیروهای خرید خدمات مشاوره میباشند .

  1. با سلام من برادر شهید هستم و چون شامل قانون تبدیل وضعیت استخدامی میشم درخواستمو به شرکت ماشین ابزار ایرانخودرو ارجاع دادم ولی متاسفانه شرکت هیچ تلاشی بابت رسمی شدن بنده انجام نمیدن و اینکه مدام تکرار میکنن چون شما پیمانی هستین مشمول نمیشینو باید صبر کنین تا شرکتی بشین ولی در صورتی که نامه توضیح داده پیمانی، قراردادی ،یا شرکتی باید به حالت رسمی تبدیل وضعیت انجام بشه و تهدید به اخراج میکنن در صورت پیگیری متاسفانه نمیدونم چه کاری باید انجام بدم .

   1. باسلام واحترام
    همانگونه که درمتن رای صادره توسط قضات محترم آمده است(بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.) بطورشفاف همه موارد رابیان داشته، این سوال پیش می آیدکه تفاوت قراردادهای شرکتی خدماتی وپشتیبانی راکه مشمول قوانین ایثارگری می دانند باقراردادهای خدمات مشاوره که نظرقضات محترم براین است که قوانین مذکور مشمول چنین ایثارگرانی نمی شود درچیست؟ مگر نه اینکه فقط تفاوت درسطح خدمات رسانی است وتفاوت دیگری وجود ندارد وصرفا شرایط انجام امورجاری دستگاه که درماده19 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که فاقد نیروی انسانی بوده ویانیروی انسانی دستگاه منتقل شده است ، (استقرار درمحل کارودراختیاربودن 24 ساعته نیروهای قراردادی که در قوانین آمده وبااستفاده از بودجه محل هایی راکه قانون مشخص کرده است قرارداد منعقد شده ) مشمول تغییر وضعیت می گردند.لذانظرقضات محترم رابه موارد گفته شده جلب می نماید
    باتقدیم احترام ایثارگر

 4. سلام. از بچه های خرید خدمات مشاور کسی هست که به هر طریق یا عنوانی تبدیل وضعیت شده باشه؟! آخه ما درسته ماده ۲۴ بودیم ولی بصورت تمام وقت و مستمر برای اداره کار میکردیم و فقط نوع قراردادمون مشکل داره؟؟!!?

  1. با سلام ما تو استان گیلان همین مشکل رو داریم تعدادی شکایت کردن یکی از همکاران رای بدوی به نفعش رای صادر شده اگه تجدید نظر هم تایید کنه حل میشه شما هم به دیوان شکایت بکن

  2. سلام .این رای در مورد خود پرسش و پاسخ هستش .ویرای هر فرد رای ها متفاوت خواهد بود دیوان عدالت شکایت کنید کسایی که همه شرایط رو دارند و فقط نوع قرار دادشون مشاوره است

 5. دیوان با عدالت رای نمی ده حق عائله مندی خانم های مجرد را که جق سقف خونه است حذف کرد اما حقوق کارمند را ارثیه قرار داده ان هم بطور کامل بعد از فوت کارمند تا صد سال به وراث میرسه در حالی که شرعا یک چهارم و یک هشتم دارایی مرد به زن می رسه

 6. باسلام ‌شرکت‌مخابرات‌نه‌تبدیل‌وضعیت‌میکنه‌ونه‌طرح‌مجلس‌به‌رسمیت‌میشناسه‌حتی‌در‌جلسه‌ای‌با‌حضور‌چندی‌از‌نمایندگان‌مجلس‌ومدیران‌مخابرات‌انجام‌شد‌اما‌مسعولین‌مخابرات‌به‌جد‌اعلام‌کردن‌تا‌من‌در‌راس‌کار‌هستم‌اجاز‌نمی‌دهم‌یک‌نفر‌تبدیل‌وضعیت‌بشه‌‌ما‌جانبازان‌ادم‌نیستیم‌وخانواده‌نداریم‌جانبازی‌هم‌برای‌یه‌عده‌خاصی‌بود‌نه‌ما‌که‌

  1. دم اون مدیر گرم نگه بقیه که ایثارگر مستند آدم نیستن تو شرکت ما ایثارگران تبدیل وضعیت شده دیگه هیچ انگیزه ای واسه غیر ایثارگران نمونده طرف ۲۰ سال کار کرده قراردادیه بعد بنده خدا یه سال آومده سر کار چون باباش زمان جنگ رفته سربازی رسمی شده این چه عدالتیه مثل این می مونه که بگن اول همه ایثارگران بهترین رتبه های کنکور رو بگیرن از به بعد بقیه برن امتحان بدن چرا با این قانونا باعث دلسردی میشین مردم خودشون کم مشکل دارن من که بدم اومده از کاری که ۱۵ سال عاشقش بودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام