کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد (تصویبنامه شماره 61956/ت28106ﻫ مورخ 6/11/1382 هیأت وزیران)

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد، موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۹۵۶/ت ۲۵۶۵۴ﻫ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- ماده (۶) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۶- فرزندان شاهد ضمن دارا بودن شرايط سني و تحصيلي لازم براي استخدام پس از شركت در امتحان استخدامي و طي مراحل گزينش از سهميه ياد شده استفاده مي‌كنند.

تبصره ۱- فرزندان شاهد از شرط حداقل معدل براي ورود به خدمت در دستگاه‌ها معاف هستند.

تبصره ۲- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه در جذب و استخدام تابع مقررات آزمون ادواري استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيستند، موظفند چنانچه تعداد فرزندان شاهد واجد شرايط سني و تحصيلي لازم، كمتر يا برابر سهميه موضوع ماده (۲) قانون باشد، بدون شركت در آزمون ورودي و صرفاً پس از طي مراحل گزينش پذيرش نمايند و چنانچه تعداد آنها بيش از سهميه موضوع ماده (۲) قانون باشد، پس از موفقيت در آزمون استخدامي كه بين خود فرزندان شاهد توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي برگزار خواهد شد، افراد واجد شرايط سهميه مزبور معرفي خواهند شد.

۲- عبارت زير به انتهاي ماده (۳) اضافه مي‌شود:

«و با معرفي بنياد حداكثر تا سه ماه ضمن رعايت ضوابط و مقررات استخدامي و گزينش مربوط افراد مورد نياز را استخدام نمايد.»

۳- متن زير به عنوان ماده (۱۳) به آيين‌نامه مذكور اضافه مي‌شود:

ماده ۱۳- دستگاه‌ها موظفند آن دسته از فرزندان شاهدي را كه در آن دستگاه حداقل مدت شش ماه به صورت قراردادي انجام وظيفه كرده يا مي‌كنند در اجراي سهميه موضوع ماده (۲) قانون در اولويت قرار دهند.

تبصره ۱- دستگاه‌ها موظفند با ادامه تحصيل فرزندان شاهد با خدمت نيمه وقت آنان موافقت نمايند.

تبصره ۲- فرزندان شاهد مانند ساير ايثارگران از ماموريت آموزشي برخوردار مي‌شوند.

معاون اول رئيس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام