آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال تعیین تاریخ اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران از تاریخ تأیید گزینش

عدم ابطال تعیین تاریخ اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران از تاریخ تأیید گزینش (دادنامه شماره ۲۱۳۵۸۴۶ مورخ ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

خلاصه رأی: بند ۳ و عبارت «تاريخ اجراي احکام کليه مشمولان اين قانون از تاريخ تائيد گزينش (رسمي قطعي) مي‌باشد.» مندرج در بخشنامه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران از تاريخ تصويب ابطال نشد.

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۵۸۴۶

تاریخ: ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای شاهپور صوفی

*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ و عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تائید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد.» مندرج در بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از تاریخ تصویب

عدم ابطال تعیین تاریخ اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ و در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مذکور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کل کشور به منظور تمهید مقدمات لازم برای ساماندهی و به کارگیری کلیه مشمولان قانون مذکور مقتضی است نسبت به استخدام مشمولان طبق لیست پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام گردد:

۳ـ صدور احکام مشمولین قانون مذکور به شرح ذیل است:

تاریخ اجرای احکام مشاغل غیر آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۱ می‌باشد.

تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.

۵ ـ نوع استخدام افراد براساس مجوز شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور قطعی رسمی بوده که درج شماره مجوز استخدامی در احکام استخدامی الزامی می‌باشد.

ـ تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تائید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وفق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، دستگاه‌ها موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و چون بند (د) تبصره ۲۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰  گنجانده شده است، بنابراین مقصود قانونگذار اجرای احکام رسمی صادره، از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ می‌باشد و به دور از عدل و انصاف است که در بند ۵ بخشنامه مورد شکایت، تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران، زمان اعلام نظر گزینش باشد، چرا که عدم اعلام نظر گزینش ممکن است تعمدی باشد و تعیین تاریخی غیر از ۱۴۰۰/۱/۱ موجبات دور زدن قانون و تاخیر و تعلل در اجرای آن و متعاقباً پایمال شدن حقوق ایثارگران را فراهم می‌کند. وفق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای مرتبط، عدم اعلام نظر گزینش ظرف مهلت ۳ ماهه مندرج در ماده ۱۶ قانون گزینش، نمی‌تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۱ مبنی بر تقاضای ابطال عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد. از بند ۵ شماره ۷۱۰/۱۱۳۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که تاریخ اجرای احکام رسمی برای ایثارگران مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار دانسته، ابطال ننموده است.

همچنین هیأت تخصصی استخدامی نیز با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ و عدم ابطال ماده ۲ بخشنامه فوق بر این امر که تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام نظر گزینش است تأکید نموده است با عنایت به مراتب فوق عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد.» از بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۱۳۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام