کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

شرط استفاده جانبازان از اعاده به خدمت، عدم استفاده از سنوات ارفاقی است

شرط اصلی استفاده جانبازان از حکم اعاده به خدمت موضوع: بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، عدم استفاده از سنوات ارفاقی است (دادنامه شماره 2325 مورخ 30/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 2325

تاریخ دادنامه: 30؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍3710

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر منتی پور

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف و ب نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی ارائه کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

 ” با التفات به نامه شماره 55؍11816-29؍6؍1387 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، با حدود 28 سال سابقه خدمت و با 2 سال و 2 ماه و 28 روز سنوات ارفاقی بازنشسته شده است. در حالی که بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، با رعایت شرط سنی کمتر از 65 سال، می توانند به خدمت اعاده شوند و تا 35 سال خدمت نمایند لیکن در بند (الف) مورد اعتراض سنوات ارفاقی ناشی از محاسبه ایام حضور در جبهه لحاظ نشده و از این جهت خلاف بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم می باشد. همچنین بند (ب) نامه مورد اعتراض به دلالت بند 5 اصل 43 و 40 قانون اساسی، بر خلاف قانون و عدالت تصویب شده است. ” 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ” مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینی

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 446؍540؍53011-9؍2؍1396 در خصوص «بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که اشعار می دارد: جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.» به آگاهی می رساند: موضوع در جلسه کمیسیون تدوین و تنقیح و مستندسازی قوانین و مقررات شورای هماهنگی امور حقوقی بنیاد طرح و پس از بررسی ابعاد حقوقی و جمع بندی موضوع به شرح زیر اعلام می شود:

 الف) جانبازانی که به هر نحوی از سنوات ارفاقی ناشی از اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت –مصوب 1386 و سنوات ارفاقی ناشی از محاسبه ایام حضور در جبهه استفاده نموده اند مشمول این بند نمی باشند.

 ب) جانبازانی که به صورت عادی و طبیعی و قبل از رسیدن به 35 سال خدمت، بازنشسته گردیده اند مشمول این بند می باشند.” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 838؍850؍5407-8؍2؍1398 توضیح داده است که:

 ” الف) بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مورد استناد شاکی قرار گرفته تصریح نموده «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.»

 ب) همان گونه که بیان شد بر اساس نص صریح بند فوق شرط اصلی و اساسی جهت اعاده به کار جانبازان و آزادگان عدم استفاده آنها از سنوات ارفاقی در زمان بازنشستگی می باشد.

 ج) شرط مذکور در بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه یعنی عدم استفاده جانبازان از سنوات ارفاقی جهت اعاده به کار این عزیزان، مطلق بوده و بدون هیچ گونه قیدی بیان شده است، بنابراین صرف استفاده جانبازان از سنوات ارفاقی به هر میزان باعث خروج این افراد از شمول قانون مذکور می گردد.

 با عنایت به مراتب فوق بندهای (الف) و (ب) نامه مورد اعتراض در مقام تبیین و توضیح قانون ( و نه تفسیر آن) برای مجریان بر آمده و هیچ گونه مخالفتی با نص صریح قانون ندارد. “

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مقرر شده است: «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سـال می‌توانند بـه خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.» مطابق این قانون یکی از شروط اصلی اعاده به خدمت جانبازان، عدم استفاده از سنوات ارفاقی است، اعم از اینکه بازنشستگی فرد به صورت پیش از موعد یا عادی انجام شده باشد در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1368، افزودن به سنوات خدمت کارمندان بدون انجام خدمت واقعی مابه ازای آن در تمامی موارد از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور تحت عنوان سنوات ارفاقی یاد شده است. بنا بر مراتب مقرره های مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و به همین جهت ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام