کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی قبلی قابل استرداد نیست

در اعاده به خدمت جانبازان، پاداش سنوات پرداختی مدت اشتغال قبلی قابل استرداد نبوده و صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند (دادنامه شماره 350 مورخ 10/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: هـ ع- 9703674

شماره دادنامه: 9809970906010350

تاریخ: 10/7/1398

شاکی: آقای ارسلان سان احمدی

طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی توانیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19/11 مورخ 7/1/1395 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر

*متن مقرره مورد شکایت:

1-6- پاداش سنوات پرداختی جانبازانی که بر اساس ظرفیت‌های قانونی و رأی کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به کار می‌شوند به آنان (استحقاقی- تشویقی) قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال مجدد صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی اظهار داشته که جانباز می‌باشد و پس از خروج از خدمت به استناد ماده 40 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مجدداً شروع به خدمت نموده است و با تصویب بخشنامه مورد اعتراض اسرتداد پاداش سنوات دریافتی در زمان خروج از خدمت، منع شده است.

2- به موجب مواد فوق‌الذکر، جانبازانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه قبلی، قطع شده باشد، صرفاً برای یک‌بار می‌توانند مجدداً اعاده به خدمت شوند و با توجه به لفظ «مکلفند» در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که قاعده آمره می‌باشد برای تمامی دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا است.

3- نامه شماره 8636 مدیر کل بنیاد شهید استان کردستان و نامه شماره 351/41 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مؤید این امر است. 4- با استعلام مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از امور ایثارگران وزارت نیرو، اعلام شده که اعاده به خدمت مجدد جانبازان با پرداخت پاداش سنوات خدمتی سابق بوده و دستگاه متبوع، مکلف به استرداد و اخذ آن می‌باشد.

4- رأی شماره 290 مورخ 23/5/1391 هیأت عمومی استرداد وجوه پاداش خدمت در زمان اعاده به کار مجدد جانباز را مجاز دانسته است.

6- بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 3-4 و 17 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مواد 2 و 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 119/70101/98 مورخ 8/2/1398 به طور خلاصه پاسخ داده است: 1- بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های مربوطه مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند، صرفاً برای 1 بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

2- مطابق بند (چ) ماده 87 و همچنین تبصره آن، در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مرتبط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. 

3- بند 1-6 بخشنامه معترض عنه مقرر داشته که پاداش سنوات پرداختی به آنان قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال به کار مجدد، صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

4- با عنایت به دادنامه شماره 1379 مورخ 6/6/1397 هیئت عمومی، عبارت قطع همکاری در متن ماده (60) قانون جامع اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا. لذا با وحدت ملاک از صراحت بند (چ) ماده (87) قانون برنامه ششم مراتب به حالتی که قطع همکاری جانباز در اثر بازخرید و استعفا باشد، قابل تسری خواهد بود و پاداش دریافتی ناشی از قطع همکاری قابل استرداد نمی‌باشد.

5- بند 6 نامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/96 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید، مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 31/6/1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان صرفاً راجع به شرایط اعاده به خدمت اشخاص ذینفع تعیین تکلیف نموده است و در خصوص استرداد پاداش پایان خدمت اشخاص اعاده به خدمت شده حکمی ندارد، ثانیاً در تبصره بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مقرر شده است: «در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»، ثالثاً در دادنامه شماره 290- 23/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منوط نمودن اعاده به خدمت توسط دستگاه محل خدمت به اعاده پاداش را مغایر قانون ندانسته بود و نه تکلیف به دریافت آن را که دو موضوع متفاوت است، که این امر نیز با حکم بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم در حال حاضر منتفی شده است، فلذا با توجه به مراتب مذکور، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیأت تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام