کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اعاده به خدمت آزادگان به استناد قانون برنامه ششم

اعاده به خدمت آزادگان به استناد قانون برنامه ششم

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ اعاده به خدمت آزادگان به استناد بند ز ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال (حکم به ورود)
۲ اعاده به خدمت آزادگان تا ۳۵ سال به استناد قانون برنامه ششم فاقد مدرک تحصیلی لیسانس (حکم به رد)
۳ اعاده به خدمت آزادگان برنامه ششم فاقد شرط سنی ۶۵ سال (حکم به رد)
۴ اعاده به خدمت آزدگان برنامه ششم فاقد مدرک لیسانس/اعاده به خدمت تا ۳۰ سال (حکم به رد)

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸
۲ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
۳ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ قانون اصلاح بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ماده واحده قانون ممنوعيت به ‌كارگيري بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بند های «چ»، «ر»، «ز»، «ژ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ بخشنامه شماره ۴۵/۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ رأی وحدت رویه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ رأی شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ رأی شماره ۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ رأی شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ رأی شماره ۲۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ رأی وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رای شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اداری استخدامی
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام