کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع: بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شهدا

آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع: بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شهدا (تصویبنامه شماره ۴۲۹۶۹/ت۵۵۴۱۷هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیت وزیزان در جلسه ۱۸/۴/۹۹ به پیشنهاد ۳۸۶۵۴ مورخ ۱/۳/۹۷ وزارت تعاون، کار. رفاه اجتماعی به اتسناد اصل یک و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب۱۳۹۵- را به شرح زیر تصویب کرد:‎

آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع: بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شهدا

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط  به‌کار می‌روند:

۱- قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب ۱۳۸۶-

۲- افراد مشمول: همسران و فرزندان شاغل شهدا در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون که مشترک یکی از صندوق‌های بیمه‌گر باشند. مرجع تشخیص ایثارگران مذکور، بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.

۳- صندوق بیمه‌گر: صندوق‌های بیمه و بازنشستگی که افراد مشمول، مشترک یا عضو آن می‌باشند.

۴- سابقه خدمت قابل قبول: سنواتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان سابقه خدمت قابل قبول و بیمه‌پردازی محسوب شده و حق بیمه آن نیز به صندوق بیمه‌گر پرداخت شده است.

۵- هزینه‌های سنوات ارفاقی: شامل حق بیمه سنوات ارفاقی و حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی به شرح مقرر در این آیین‌نامه.

ماده ۲- افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل (۲۲) سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی، می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با استفاده از سنوات ارفاقی (حداکثر به مدت هشت سال) ارایه نمایند. در هر صورت مجموع سنوات مذکور با احتساب سنوات ارفاقی باید حداقل (۳۰) سال باشد.

ماده ۳- افراد مشمول جهت استفاده از مزایای مقرر در این آیین‌نامه، می‌توانند درخواست خو را به دستگاه متبوع تسلیم نمایند. دستگاه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی، احراز شرایط و ارسال آن به صندوق بیمه‌گر اقدام نماید.

تبصره ۱- افراد مشمول شاغل در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون در صورتی که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند، می‌توانند جهت استفاده از مزایای مذکور، درخواست خو را به شعبه محل پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ۲- صندوق بیمه‌گر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی درخواست و محاسبه هزینه‌های سنوات ارفاقی و اعلام آن به فرد مشمول یا دستگاه مربوط حسب مورد اقدام نماید.

ماده ۴- دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون مکلند هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند. همچنین استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه‌شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعبارات دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

ماده ۵- نحوه محاسبه هزینه‌های سنوات ارفاقی در صندوق بیمه‌گر به شرح زیر است:

حق بیمه سنوات ارفاقی عبارت است از (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی به ماه) ضربدر (نرخ حق بیمه مقرر در صندوق مربوط)

تبصره- مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این آیین‌نامه، میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمولی است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق بیمه‌گر ذی‌ربط پرداخت شده باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام