کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تنزل پست ایثارگران پس از پایان مأموریت

تنزل پست ایثارگران پس از پایان مأموریت (دادنامه شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونده : هـ ع؍ ۹۸۰۴۲۳۹

شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵

تاریخ: ۱۴/۷/۹۹

* شاکی : آقای علیرضا امینی

*طرف شکایت : سازمان امور استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ – ۲۴؍۷؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۳۲؍۷۱۰ – ۱۲؍۹؍۹۷ وزارت آموزش و پرورش

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

الف) نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ – ۲۴؍۷؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور 

جناب آقای شاهنظری- رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۳۷۷۶۱۰ مورخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص تبصره ۲ ذیل بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور نظر این امور را به شرح زیر اعلام می دارد : با توجه به مفاد تبصره مذکور ، در صورت تحقق امر «تنزل پست» در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره در شمول آن قرار می گیرد. عنایت دارند در خصوص افراد مأمور، چنانچه بعد از بازگشت از مأموریت، به پستی پائین تر از پستی که قبل از اعزام به مأموریت داشته منصوب شوند ، در این صورت «تنزل پست» موضوع تبصره محقق می گردد. محمد تقی نبیئی – رئیس امور حقوقی و قوانین

ب) بخشنامه شماره ۳۲؍۷۱۰ – ۱۲؍۹؍۹۷ وزارت آموزش و پرورش

به استناد نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشـور، همکارانی که به سـایر دستگاه ها مأمور بوده و پس از پایان مأموریت در پستی پائین تر از پستی که قبل از اعزام به مأموریت داشته منصوب شوند ، مشمول تبصره یاد شده خواهند بود.

*دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت :به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده : … و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران … در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر … از کلیه حقوق و مزایای همان پست برخوردار می شوند و در ماده ۲ قانون جامع کلیه وزارتخانه ها و هم چنین دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون مذکور می باشند. در حالیکه سازمان امور استخدامی کشور طی مقرره مورد اعتراض مغایر موارد یاد شده وضع مقرره کرده است و وزارت آموزش و پرورش نیز مفاد آن را ابلاغ کرده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرد مقرره مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و خدشه ای بر آن مترتب نیست و دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۱؍۱۰؍۹۸ نیز قابل ذکر است. وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای اعلام کرده می بایست سازمان برنامه و بودجه نیز طرف دعوا قرار گیرد و اینکه پست مورد انتصاب فرد قبل و بعد از پایان مأموریت در دستگاه متبوع اصلی مستخدم ملاک تنزل پست خواهد بود و دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۱؍۱۰؍۹۸ هیأت تخصصی در مورد مشابه صادر شده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مأموریت عبارت است از : «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه ‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد و بند ث ماده ۱۲۴ قانون مذکور نیز در خصوص حالات مستخدم ، مقرر داشته ماموریت: “… وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد.” و برابر بند د ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماموریت را یکی از حالات استخدامی شناخته شده است و ماده ۱۲۱ قانون مذکور نحوه ماموریت کارمندان به سایر دستگاه های اجرایی را به تصویب آیین نامه موکول کرده است که طی آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی با شرایطی مجاز شناخته شده و اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهد بود و به موجب ماده ۱۰ آیین نامه مورد اشاره :” کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. تبصره – کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد ، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.” فلذا از آنجائیکه اولاً موضوع ماموریت کارمندان متفاوت از موضوع انتصاب آنها می باشد و امری موقتی جهت انجام وظیفه‌ در غیر از پستی می باشد که کارمند در دستگاه اصلی خود بر عهده داشته است، ثانیاًبا انقضای مدت ماموریت در صورت حفظ پست سازمانی پیشین مستخدم، به صورت خودکار در پست قبل از ماموریت اشتغال پیدا می‌کند و در غیر این صورت چنانچه  در همان پست سابق خود یا همطراز آن بکار گرفته شود، نسبت به وی تنزل پست از سوی دستگاه اجرایی مذکور صورت نگرفته است و ثالثاً تبصره ۲ بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل مواردی است که دستگاه اجرایی در مورد ایثارگران مورد اشاره در تبصره آن اقدام به تنزل از پست سازمانی بالاتر نموده باشد، بنابراین از آنجائیکه مقررات مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی فوق الذکر ندارد رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام