کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

جمع آوری اطلاعات بازنشستگان ایثارگر برای پرداخت فوق العاده ایثارگری

جمع آوری اطلاعات بازنشستگان ایثارگر برای پرداخت فوق العاده ایثارگری (بخشنامه شماره ۴۰۴۰۵۲/ص/۲۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری)

به: دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع: ارسال اطلاعات ایثارگران بازنشسته

با عنایت به بند (۲) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور در خصوص احتساب امتیاز فوق العاده ایثارگری برای بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۲۵۹۰۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مشخصات مربوط به ایثارگران بازنشسته مشترک این صندوق که بر اساس مستندات موجود در پرونده استخدامی آنان که از مراجع ذیصلاح صادر گردیده و مشمول بهره مندی از مزایای ایثارگری می باشد را مطابق جدول ذیل تهیه و با شناسه کاربری تخصیصی به دستگاه (کد کاربری ارسال اطلاعات بازنشستگی) در اسرع وقت از طریق درگاه اطلاع رسانی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir و یا cspf.ir ارسال نماید:

ردیف
شماره ملی
نام و نام خانوادگی
نوع ایثارگری (جانباز/ آزاده/ فرزند شهید/ رزمنده)
درصد جانبازی
از تاریخ تا تاریخ (ایام اسارت و حضور داوطلبانه در جبهه)
بارگذاری تصویر گواهی ایثارگری

اکبر افتخاری- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

فوق العاده ایثارگری بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام