کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نمونه رای در پرونده با اتهام جعل پیام سوئیفت و استفاده از آن و کلاهبرداری

نمونه رای در پرونده با اتهام جعل پیام سوئیفت و استفاده از آن و کلاهبرداری

 

اتهام‌ها: ۱. جعل و استفاده از سند مجعول ۲. کلاهبرداری

«رأی دادگاه»

 

۵- منطوق رأی دادگاه

فلذا بر حسب مبانی فوق‌الذکر، اتهامات مطروحه در کیفرخواست به متهم وارد بوده و بدین وسیله با ملاحظه این که: اولاً عملکرد متهم در استفاده از سند مجعول، تکثر و مغایر با رفتار مستلزم کلاهبرداری بوده و تعدد معنوی بین آن دو منتفی بوده چون جعل، وسیله متقلبانه جهت اخذ مال نبوده، و تقلب مستقل، موجب اخذ مال شده و النهایه، وسیله  جعلی بعدی مورد استفاده قرار گرفته تا اثبات برائت ذمه کند؛ ثانیاً با لحاظ تغییرات قانونی در میزان مجازات (زمان ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول در حدود ……………………./۹۷ بوده، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات جرایم مذکور عبارت از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی بوده، و اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم مذکور در حداقل و حداکثر به نصف تقلیل یافته است) و نیز در رژیم تعیین مجازات در فرض تعدد جرایم تعزیری مادون چهار جرم (طبق صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این فرض، دادگاه حداکثر هر کدام از مجازات‌های جرایم را در رأی صادره درج و اما اشد آن‌ها قابل اجرا است؛ و اما به موجب بند «ب» ماده ۱۳۴ ناشی از اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در مورد هر جرمی، دادگاه از بین میانگین اقل و اکثر تا اکثر، میزان را تعیین و اما اشد آن‌ها قابل اجرا است) با توجه به اخف بودن قانون جدید در هر دو بخش، طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون جدید قابل اجرا است؛ ثالثاً متهم به لحاظ «تأهل» و فقد دلیلی بر «پیشینه سوء کیفری» طبق بند «ث» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مستحق اخذ تخفیف در مجازات است؛ فلذا بدین وسیله به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۰، ۲۷، ۳۷ (بندهای «الف» و «ث»)، ۳۸ (بند ۳)، ۱۹، تبصره ۱۰۴ و ۱۳۴ (بندهای ب و ث) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۹، بلحاظ نامطبوع بودن مفرط مجازات حبس، آثار اثبات شده آن در افزایش ریسک تکرار جرم یا ورود شخص به زندگی مجرمانه و بلحاظ نبود مجازات (پاسخ) مساعدتر و به مصداق این که توصیه‌های دادگاه بر جبران خسارات شاکی، به متهم کارگر نیفتاده و مسأله مصداق شعر حافظ «به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می / علاج کی کنمت آخر الدواء الکی» شده با اعطای دو درجه تخفیف در مجازات‌های حبس و جزای نقدی کلاهبرداری، حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت و نیم ماه حبس تعزیری بابت جعل دو فقره پیام سوئیفتی موضوع اوراق ۹۸ و ۱۰۰  پرونده، تحمل هفت و نیم ماه حبس تعزیری بابت استفاده از سند مجعول حاوی دو پیام سوئیفتی مذکور از طریق استناد به آن در برابر شاکی جهت اثبات برائت ذمه و تحمل نه ماه حبس تعزیری و (با لحاظ این که نرخ دلار به قیمت روز جاری، حسب محتویات سایت اینترنتی tgju.org به میزان ۲۴۴۵۰…………. تومان بوده) و پرداخت هجده میلیون تومان جزای نقدی و رد مال به میزان ……………………. دلار در حق شاکی بابت جرم کلاهبرداری صادر کرده، مقرر می‌دارد در اجرای بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات جرم کلاهبرداری قابل اجراست. ضمناً ایام بازداشت قبلی متهم (یک روز موضوع «تحت نظر» طی گزارش مورخ ……………………. قاضی محترم کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران در برگ ۲ پرونده و ۲۱ روز (بیست و یک روز) بابت عدم تودیع وثیقه، موضوع نامه‌های ……………………. مورخ ……………………./۹۷ و ……………………. مورخ ……………………./۹۷ (اوراق ۴۳ و ۸۴) از مجازات تعیینی کسر می‌شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. مقرر می‌دارد اجرای احکام فایل‌های حاوی تصویر اسناد مجعول فوق‌الذکر را در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی (فایل‌های بند ۴-۳‌ این رأی) معدوم می‌کند.

 

 

محسن پارسا

دادرس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران

 

مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام