کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تعیین مناطق جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است

برابر مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، فقط ساحل شهر بوشهر از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۵۹ تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۶۷ جزو منطقه جنگی محسوب می شود.

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۰۹۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۹۹

ب) شاکی : آقای مسعود صادقی

پ) طرف شکایت :  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ت)  مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱۰ قسمت «الف» فصل دوم دستورالعمل جامع مناطق جنگی – امنیتی و عملیاتی ناجا (بخشنامه شماره ۲۱؍۱۷؍۱۳؍۱۰۳؍۲؍۴۲۲ مورخ ۰۷؍۰۳؍۱۳۹۲ معاونت نیروی انسانی ناجا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبه مورد شکایت :

فصل دوم ……الف- مناطق جنگی

۱۰- در استان بوشهر فقط کارکنان شاغل در گروهان ها و پاسگاه های ساحلی برابر جدول پیوست مشمول طرح و از یک سوم امتیاز جنگی برخوردار می شوند.

تبصره – سربازان منقضی خدمت از یگان های ساحلی بوشهر از یک سوم امتیاز مربوط بهره مند گردند.

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : طبق دستورالعمل شماره ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخه ۲۸؍۰۹؍۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلح بندی تحت عنوان ماده ۱۱۲برنامه ششم توسعه گنجانده شده برای کسانی که در مناطق جنگی خدمت می نمایند از امتیازاتی برخوردار گردند. تعریف ستاد کل از مناطق جنگی این است : دفاع در مقابله با دشمن خارجی که با ارتش منظم اقدام به تجاوز می نماید و نیز قسمتی از مناطق جغرافیایی بین دو یا چند کشور متخاصم که نیروهای مسلح با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در آن مستقر و با نبرد مستقیم یا تبادل آتش با یکدیگر درگیر می شوند. در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، بندر دیلم، بندر گناوه، جزیره خارک و بندر بوشهر نیز جزو مناطق جنگی محسوب شده، اما متاسفانه ناجا به موجب بخشنامه فوق، صرفاً یگان های ساحلی ژاندارمری سابق را که در استان بوشهر خدمت کرده اند را مشمول دستورالعمل ستاد کل دانسته ، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه نیروی انتظامی به دلیل مخالف با مفاد دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دارم.

چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت : ۱- بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در گردش کار تقدیمی راجع به مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان های نیروهای مسلح که مقرر فرموده اند «نیروهای مسلح تابع سیاست های ستاد کل هستند و وقتی آن ستاد سیاست های را ابلاغ می کنند لازم الاجرا می باشد.» ۲- دستورالعمل مذکور منطبق با ابلاغیه شماره    ۱۰؍۲۲۲۳؍۵۵ ن؍۳۳۵ مورخ ۰۲؍۱۲؍۸۸ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) ستاد کل نیروهای مسلح اصدار یافته و نیروی انتظامی در راستای دستورالعمل مورد اشاره اقدام به بومی سازی و اجرایی نمودن دستورالعمل مذکور طی ابلاغیه شماره ۱؍۴۲۲- ۲۱؍۱۷؍۱۳؍۱۰۳ مورخ ۰۷؍۰۳؍۱۳۹۲ نموده است. با توجه به این که ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برای سایر نیروهای مسلح لازم الاجرا و اتباع می باشد و با توجه به استقرار مفاد ابلاغیه مذکور، این نیرو و همچنین سایر نیروهای مسلح مکلف به اجرای مفاد دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه ، اولا ً مستفاد از قوانین مختلف از جمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷؍۱۲؍‍۰۷ مجلس شورای اسلامی ، تبصره ۵ ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲ و بند «الف» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، تعیین مناطق جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

ثانیاً مطابق نامه شماره ۹۷۲۷۴؍۱۲؍۱؍۲۲۱۳ مورخ ۱۰؍۰۷؍۱۳۹۷ و ابلاغیه شماره ۳۶۱۰؍۰۲؍۱۳۳۳؍۱۲۸ مورخ ۰۳؍۰۶؍۱۳۹۹ ستاد کل نیروهای مسلح، فقط ساحل شهر بوشهر از تاریخ ۳۱؍۰۶؍۱۳۵۹ تا تاریخ ۲۷؍۰۵؍۱۳۶۷ جزو منطقه جنگی محسوب و مقرر شده : « شهرهای متأثر از جنگ … (دیلم، گناوه، بوشهر از جاده ساحلی به دریا)  ۱؍۲- شهرهای متأثر از جنگ به تفکیک استان ها: … ج : استان بوشهر: بندر دیلم، گناوه، بندرریگ، بوشهر به امتداد جاده ساحلی تا بندر بوشهر (فقط شامل عملیات های انجام شده در داخل دریا)»،

بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت در خصوص جنگی محسوب نمودن ساحل بوشهر، منطبق بر ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح می باشد و مغایرتی با مصوبات ستادکل و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد ، بنابراین و من حیث المجموع قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام