کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

اصلاح تصویب نامه شماره 146614/ت49749 مورخ1395/09/10 موضوع فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای (تصویبنامه شماره 167078/ت53547هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح تصویب نامه شماره 146614/ت49749 مورخ1395/09/10 موضوع فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای (تصویبنامه شماره 167078/ت53547هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه 25/12/1395 به پیشنهاد شماره 62609/1 مورخ 5/7/1395 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعت و به استناد تبصره (3) اصلاحی و تبصره (7) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387-، تصویب کرد:

متن زیر جایگزین تصویبنامه شماره 146614/ت49749هـ مورخ 10/9/1392 می‌شود:

به سازمان فنآوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای اجازه داده می‌شود در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌ةای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فنآوری بالا و یا خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام