کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

تشکیل شورای تمبر با ترکیب جدید

تشکیل شورای تمبر با ترکیب جدید (تصویبنامه شماره 165462 مورخ 9/5/1362 هیأت وزیران)

وزارت پست و تلگراف تلفن

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.5.9 بنا به پیشنهاد شماره .4463.4.785ک مورخ 62.3.17 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصویب نمودند،

به منظور‌بهبود وضع چاپ وانتشار تمبرهای جاری و یادبود پستی که نقش مؤثری در نشرو بیان سمبلیک فرهنگ و مواضع اصیل انقلاب اسلامی ایران دارد، شورای تمبر‌باترکیب جدید مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌خانه‌های پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات‌اسلامی تحت نظر نماینده تام‌الاختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن تشکیل ونسبت به کلیه امور مربوطه تمبرهای یادشده بررسی و اتخاذ تصمیم نموده، نتیجه‌را جهت اجر و سفارش چاپ به وزطارت مذکور اعلام نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته و ذیربط (‌سازمان چاپ‌خانه دولتی ایران) با توجه به اهمیت موضوع، به اجرای تصمیمات شورای مذکور و‌قبول و چاپ کلیه سفارشات اعلام شده توسط پست و تلگراف و تلفن اقدام می‌نماید.

‌این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه 42.3.25 هیأت وزیران می‌باشد.

‌میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام