کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

تعیین جایگاه سازمانی شورای تمبر (مصوبه شماره 1675/دش‌/1 مورخ 15/5/1374 شورای عالی اداری)

تعیین جایگاه سازمانی شورای تمبر (مصوبه شماره 1675/دش‌/1 مورخ 15/5/1374 شورای عالی اداری)

‎‎‎وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌، سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در شصت‌ و دومین‌ جلسه‌ مورخ‌ 10/5/1374، بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ منظور تعیین‌ جایگاه‌ سازمانی‌ شورای‌ تمبر و اعمال‌ حاکمیت‌ دولت‌ در زمینه‌ طراحی‌ تمبر تصویب‌ نمود:

ماده 1) کلیه‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ طراحی‌ تمبر از شرکت‌ پست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منتزع‌ و به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ تمبر در حوزه‌ ستادی‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ منتقل‌ می‌گردد (بخشی‌ از وظایف‌ موضوع‌ بند 5 ماده‌ 4 قانون‌ تشکیل‌ شرکت‌ پست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌).

ماده 2- وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 2 ماه‌ در اجرای‌ این‌ مصوبه‌ اصلاحات‌ تشکیلاتی‌ مربوط‌ به‌ شرکت‌ پست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را تهیه‌ و به‌ تایید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور برساند.

ماده 3- وزیر پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ مسئول‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ می‌باشد و گزارش‌ چگونگی‌ اجرای‌ آن‌ را به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ارائه‌ خواهد نمود.

سیدمحمد میرمحمدی‌- معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام