کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

شناسه ملی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

شناسه ملی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

118  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 14000194266
119  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات مرکزی گزینش 14000194266
120  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 14000194266
121  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 14003129985
122  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات 10101241719
123  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت 10100629190
124  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران 14002835761
125  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 14002919855
126  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران کلیه ادارات پست استان ها و شهرستان ها 14002919855
127  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت پست بانک 10101702747
128  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) 14003014162
129  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات 14006010146
130  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام *
131  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام منطقه ویژه اقتصادی پیام *

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام