کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

نظر رييس مجلس آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ موضوع آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (نامه شماره ۷۸۵۴۷هـ/ب مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مص-وّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- از آنجا که اجزاء سه گانة ماده (۱۱) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران -مصوب سال ۱۳۸۰- مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می‌باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (۵۴) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲- براساس تبصره (۱) ماده (۶۲) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۷۷- سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (۸۰) و همچنین تبصره ماده (۸۱) آیین‌نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می‌باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام