کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (مصوبه شماره 6651/206 مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در یکصدو چهل و هشتمین جلسه مورخ 22/1/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور ساماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تصویب نمود:

1- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به اجرای آموزش های رسمی و مقطع دار که منجر به صدور مدرک تحصیلی با عناوین مصوب آموزش عالی می گردد، نمی باشد.

2- وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه آموزش های مهارتی وتقویت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی،  نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره های علمی- کاربردی مقطع دار و تک پودمان  های تخصصی ومهارتی مورد نیاز، ازطریق سازمان ملی مهارت و فناوری و دانشگاه جامع علمی، کاربردی اقدام می نماید.

3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی و مراکز آموزش جهاد کشاورزی در سطح استان ها را در یک واحد ادغام و زیرنظر سازمان جهاد کشاورزی تحت عنوان معاون جهاد کشاورزی و رئیس مرکز آموزش وتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان ساماندهی نماید.

4- وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ادغام و ساماندهی موسسات تحقیقاتی تک محصولی موجود (پیوست شماره یک) شامل: خرما و گیاهان گرمسیری ، مرکبات کشور، پسته ، برنج ، پنبه، کرم ابریشم و چای) در قالب موسسات مادر تحقیقاتی در حوزه های مختلف تخصصی اقدام و پیشنهاد لازم را  ظرف مدت یک ماه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام می نماید.

5- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تهیه پیشنهاد لازم درخصوص اصلاح ساختار ستاد وزارت مذکور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری: اصلاح ساختار و منطقی سازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نیز ادغام، انتقال و یا تجمیع موسسات و پژوهشکده های تحقیقاتی خود (پیوست شماره دو) به شرح زیر اقدام و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال نمایند:

الف- احصاء و تعیین مشاغل حاکمیتی و تصدی گری

ب- ساماندهی نیروی انسانی با هدف کاهش شصت درصد پست های سازمانی و شصت درصد نیروی انسانی (اعم از رسمی- پیمانی- قراردادی و…) موجود در ستاد و موسسات وزارتخانه

ج-  تمرکز زدایی و توجه به مناطق غیربرخوردار و دورافتاده و تقویت نیروی انسانی شاغل در این مناطق

6- وزیر جهاد کشاورزی مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (دبیرخانه شورای عالی اداری) طی مدت دو ماه گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 

1 2 3برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام