کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

تشکیل شورای عالی عشایر ایران

تشکیل شورای عالی عشایر ایران (تصویبنامه شماره 61750 مورخ 13/7/1365 هیأت وزیران)

آموزش و پرورش – برنامه‌های عمرانی – بودجه – بهداشت و درمان – تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران – جنگلها و مراتع – دفاع ملی و‌امنیت داخلی – سازمانهای دولتی – فرهنگ و هنر – کشاورزی و روستائی – مطبوعات و ارتباط جمعی – نهادهای انقلابی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.7.9 تصویب نمودند شورای عالی عشایر ایران به شرح ذیل تشکیل گردد.

‌شورای عالی عشایر ایران

‌ماده 1 ـ هدف

‌به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دانشگاه‌های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه عشایر کوچ‌نشین ایران که به صورت قبیله‌ای و‌عشیره‌ای و چادرنشینی زندگی می‌نمایند و محور فعلیت اقتصادی آنان براساس دامداری سنتی متکی به کوچ (‌حرکت متناوب فصلی ییلاق و قشلاق) استوار‌می‌باشد و برای بهبود زندگی و احیای فرهنگ و سنت‌های اسلامی و اصیل عشایری و استفاده صحیح از توان و استعدادهای بالقوه اقتصادی، به ویژه در امر‌دامداری برای رسیدن به اهداف خودکفایی و بهره‌گیری مناسب از روحیه سلحشوری و شجاعانه عشایر در زمینه‌های رزمی و نظامی در راستای حفاظت و‌حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی شورای عالی عشایر ایران و ارگان آن به شرح زیر تشکیل می‌شود.

‌ماده 2 ـ تشکیلات

‌شورای عالی عشایر به ریاست نخست‌وزیر و عضویت وزرای کشور، جهاد سازندگی، برنامه و

بودجه، آموزش و پرورش، کشاورزی و دبیر شورای عالی که به‌وسیله نخست‌وزیر تعیین

می‌گردد و دو تن از صاحب‌نظران و خبرگان عشایری (‌به انتخاب اعضا) در نخست‌وزیری

تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 ـ در غیاب نخست‌وزیر ریاست شورای عالی عشایر به عهده وزیر کشور خواهد

بود. سایر وزرا در صورت لزوم می‌توانند در شورای عالی با حق رأی‌شرکت نمایند.

‌تبصره 2 ـ شورای عالی عشایر ایران دارای ارگان زیر می‌باشد.

‌الف ـ دبیرخانه شورای عالی عشایر

ب ـ کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی

ج ـ کمیسیون اقتصادی عمرانی

‌د ـ شورای عشایر استان

‌ه‍ـ شورای عشایر شهرستان

‌الف ـ دبیرخانه شورای عالی در نخست‌وزیری و زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل

می‌شود.

ب ـ کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی به ریاست وزیر کشور یا معادن سیاسی ـ اجتماعی وزارت

کشور (‌مسئول کمیسیون) و با حضور فرماندهان بسیج مستضعفین‌کمیته‌های انقلاب

اسلامی، ژاندارمری جمهوری اسلامی، معاونین وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارشاد

اسلامی، اطلاعات و نمایندگان دبیر شورای عالی‌عشایر، مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری

اسلامی و رییس سازمان امور عشایر (‌مسئول کمیسیون اقتصادی عمرانی) و دو تن از

صاحب‌نظران و خبرگان‌عشایری در وزارت کشور تشکیل می‌شود. دبیر کمیسیون مذکور توسط

وزیر کشور انتخاب خواهد شد.

ج ـ کمیسیون اقتصادی عمرانی به ریاست وزیر جهاد سازندگی یا رییس سازمان امور عشایر

ایران (‌مسئول کمیسیون) و با حضور معاونین وزارت‌خانه‌های‌کشاورزی، بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی، برنامه و بودجه، بازرگانی، کشور (‌مسئول کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی)

و مدیرعامل سازمان صنایع دستی ایران‌و نماینده دبیر شورای عالی عشایر و دو تن از

صاحب‌نظران و خبرگان عشایری در وزارت جهاد سازندگی تشکیل می‌شود.

‌دبیر کمیسیون مذکور توسط وزیر جهاد سازندگی انتخاب خواهد شد.

‌د ـ شورای عشایر استان در مراکز استان‌های عشایری (‌با تأیید شورای عالی عشایر)

شورای عشایر استان به ریاست استاندار و عضویت مسئولین واحدهای‌ذیربط مشابه با

شورای عالی عشایر تشکیل می‌شود. دبیر شورای عشایر استان را استاندار تعیین خواهد

کرد و کمیسیون‌های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی ـ‌عمرانی با همان ترکیب در استان

تشکیل خواهد شد.

‌ه‍ـ شورای عشایر شهرستان در مراکز شهرستان‌های عشایری (‌با تأیید شورای عشایر

استان) شورای عشایر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت مسئولین‌واحدهای ذیربط

مشابه، شورای عشایر استان تشکیل می‌شود. دبیر شورای عشایر شهرستان را فرماندار

تعیین خواهد کرد و کمیسیون‌های سیاسی ـ اجتماعی و‌اقتصادی ـ عمرانی با همان ترکیب

در شهرستان تشکیل خواهد شد.

‌ماده 3 ـ تشکیل جلسات

‌جلسات شورای عالی عشایر و شوراهای استان و شهرستان هر ماه یک بار و جلسات

کمیسیون‌های هر 15 روز یک بار و با حضور حداقل (3).(2) اعضا‌رسمیت یافته و تصمیمات

با نصف بعلاوه یک نفر از کل اعضا جلسه لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 4 ـ الف ـ وظایف شورای عالی عشایر ایران.

(1) سیاست‌گذاری پیرامون چگونگی زندگی عشایر در مناطق مختلف کشور.

(2) تصمیم‌گیری پیرامون برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت ارایه شده توسط هر یک از

دستگاه‌های ذیربط یا کمیسیون‌ها با دبیرخانه شورا یا شوراهای استان و‌شهرستان در

امور کوچ و اسکان و تأمین اعتبار مورد نیاز.

(3) ایجاد هماهنگی بین وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های ذیربط جهت رفع تنگناهای موجود در

جوامع عشایری.

(4) نظارت بر چگونگی انجام وظایف و تعیین سهمیه اعتبارات و دریافت گزارش برنامه‌ها

و عملکرد هر کدام از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در مناطق‌عشایری با توجه به

نسبت جمعیت عشایر.

(5) پیگیری ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت بهبود توسعه و تضمین خرید تولیدات

دامی، لبنی، زراعی و صنایع دستی عشایر از طریق مناسب.

(6) ارایه و تعیین خط‌مشی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های زیربنایی در ارتباط با

مسایل امنیتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و خدماتی ـ عمرانی عشایر در‌مسیر کوچ و در

مناطق ییلاق و قشلاق به وسیله ارگان‌های ذیربط و تأمین اعتبارات مورد مورد نیاز.

(7) ایجاد هماهنگی بین استان‌هایی که دارای عشایر برون کوچ می‌باشند.

(8) پیشنهاد تأمین بودجه خاص جهت پرداخت خسارات احتمالی و کمک به عشایر در هنگام

سوانح طبیعی از قبیل سیل، بیماری‌های واگیر دامی و خشکسالی‌و غیره.

(9) کمک به ایجاد زمینه‌های لازم جهت پرورش و رشد و بکارگیری استعدادهای رزمی و

نظامی عشایر در جهت حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب‌اسلامی و مرزهای کشور

اسلامی.

(10) کمک به ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه و بسط و گسترش فرهنگ اسلامی و سنت‌های

اصیل عشایری.

(11) تهیه طرح و پیشنهاد تأمین بودجه مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه

جامع مناطق عشایری به هیأت دولت.

(12) اقدام در سایر مسایل مرتبط با زندگی عشایر به پیشنهاد کمیسیون‌ها یا دبیرخانه

شورا یا شوراهای استان‌ها و یا یکی از اعضای شورا.

‌تبصره ـ شوراهای عشایری در سطوح مختلف و در کله موارد فوق‌الذکر صرفاً مسئولیت

سیاست‌گذاری و نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط را اعمال‌می‌نمایند و هر کدام

از دستگاه‌ها حسب وظیفه مسئول مستقیم تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و تأمین

اعتبارات مربوط به وظایف خود را ارایه گزارش مرتب و‌مستمر به شورا می‌باشند.

ب ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی عشایر.

(1) تهیه دستور کار جلسات شورای عالی عشایر.

(2) ابلاغ تصمیمات شورای عالی عشایر به دستگاه‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر

اجرای آنها.

(3) مطالعه و بررسی و تحقیق پیرامون اوضاع و احوال جوامع عشایری با جمع‌آوری

اطلاعات لازم و تهیه سوابق مورد نیاز از طریق شوراهای استان‌ها و‌کمیسیون‌های

ذیربط.

(4) ایجاد هماهنگی و ارتباط لازم فیمابین دبیرخانه‌های استان‌ها، کمیسیون‌های

فوق‌الاشاره و حل و فصل موارد اختلاف و پیگیری و نظارت بر امر تشکیل‌جلسات و

تصمیمات مربوطه و گزارش مراتب به ریاست شورا و جلسه شورای عالی عشایر.

(5) تهیه طرح‌ها و پیشنهادات مناسب با هماهنگی کمیسیون‌ها و شوراهای استان‌ها و

ارایه به شورای عالی عشایر.

(6) بررسی شکایات و درخواست‌های عشایر در ارتباط با مجریان امور عشایر با همکاری

دستگاه‌های ذیربط و اعلام نتیجه و پیشنهاد به ریاست شورا عالی‌عشایر جهت اقدام

لارم.

(7) تهیه گزارشات مستند و مستمر از عملکرد و نتایج تصمیمات شورای عالی توسط

دستگاه‌های اجرایی و اعلام نتیجه به ریاست شورای عالی عشایر جهت‌اقدام لازم.

(8) تهیه و ارایه طرح‌ها و سایر پیشنهادات مناسب در کلیه امور مربوط به عشایر به

شورای عالی به منظور اخذ تصمیم لازم.

ج ـ وظایف کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی

(1) بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت حل و فصل و

تنگناهای سیاسی ـ اجتماعی عشایر پیشنهاد شده توسط اعضا یا شورای‌عالی عشایر

استان‌ها حسب مورد ارایه گزارش و پیشنهاد به شورای عالی عشایر به منظور تصمیم‌گیری

نهایی.

(2) تهیه و ارایه پیشنهاد و خط‌مشی لازم جهت تأمین امنیت و حل مسایل سیاسی ـ

اجتماعی عشایر در مسیر کوچ و در ییلاق و قشلاق.

(3) پیشنهاد چگونگی ایجاد هماهنگی در مسایل فیمابین استان‌هایی که دارای عشایر

برون کوچ هستند.

(4) بررسی و ارایه طرح‌های مناسب در ارتباط با ایجاد زمینه‌های لازم جهت پرورش و

رشد و شکوفایی و بهره‌گیری از استعدادهای رزمی و نظامی در جوامع‌عشایر در جهت حفظ

و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حفاظت از مرزهای کشور اسلامی.

(5) تهیه و ارایه پیشنهادات لازم جهت توسعه و رشد فرهنگ اسلامی و اصیل عشایر در

مناطق عشایری.

(6) بررسی و ارایه طریق در جهت حل مسایل آموزش و پرورش عشایر از طریق پیشنهاد

تشکیلات متناسب با زندگی کوچ‌نشینی و سوادآموزی در بین عشایر.

(7) ارایه راه‌حل برای حل اختلافات بین کشاورزان و عشایر در ارتباط با مراتع.

(8) ارتباط و هماهنگی لازم با دبیرخانه شورای عالی عشایر در انجام وظایف محوله.

(9) ارتباط و هماهنگی با شورای عشایر استان‌ها در رابطه با امور مربوطه.

(10) تصویب و اجرای مواردی که از طریق ریاست یا شورای عالی به کمیسیون جهت اقدام

محول می‌شود.

(11) اقدام در سایر مواردی که مرتبط با امور سیاسی ـ اجتماعی عشایر می‌باشد.

(12) بررسی و ارایه پیشنهاد در ارتباط با کمک به عشایر در هنگام وقوع سوانح طبیعی

و اقدامات پیشگیرانه به کمک جهاد سازندگی.

‌د ـ وظایف کمیسیون اقتصادی ـ عمرانی

(1) بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های کوتاه‌مدت و درازمدت جهت حل مسایل و

تنگناهای اقتصادی ـ عمرانی عشایر، پیشنهاد شده توسط اعضا یا شوراهای‌استان‌ها حسب

مورد و ارایه گزارش و پیشنهاد به شورای عالی عشایر به منظور تصمیم‌گیری نهایی.

(2) تهیه و تدوین پیشنهاد ایجاد تسهیلات و تهیه امکانات لازم جهت بهبود و توسعه و

تضمین خرید تولیدات دامی، لبنی، زراعی و صنایع دستی عشایر.

(3) پیش‌بینی و ارایه طرح‌ها و خط‌مشی لازم به منظور بالا بردن سطح درآمد

خانوارهای عشایری و فروش به موقع و مناسب تولیدات عشایر.

(4) پیشنهاد برنامه‌ها و خط‌مشی لازم جهت تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، خدماتی و

طرح‌های عمرانی مورد نیاز عشایر.

(5) بررسی چگونگی ارایه تسهیلات لازم جهت حمل و نقل عشایر در زمان کوچ.

(6) بررسی و تهیه طرح‌های مناسب پیرامون حل مسایل و مشکلات موجود در رابطه با

مراتع، علوفه و کلیه امور مربوط به دام عشایر.

(7) بررسی و پیشنهاد چگونگی فراهم نمودن تسهیلات لازم و تهیه امکانات مورد نیاز

جامعه عشایری از قبیل ارزاق عمومی و سایر وسایل مورد نیاز زندگی آنان.

(8) ارتباط و هماهنگی لازم با دبیرخانه شورای عالی عشایر در انجام وظایف محوله.

(9) ارتباط و هماهنگی با شوراهای عشایر استان‌ها در رابطه با امور مربوطه.

(10) اقدام در سایر مواردی که مرتبط با امور اقتصادی ـ عمرانی عشایر می‌باشد.

‌ه‍ـ وظایف شورای عشایر استان. مشابه با وظایف شورای عالی در سطح استان مربوطه

خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ شورای عشایر استان در اموری که تبعات منطقه‌ای و کشوری دارد موظف به

هماهنگی با شورای عالی عشایر و ناظر بر امور شورای عشایر شهرستان‌خواهد بود.

‌تبصره 2 ـ وظایف دبیرخانه شورای عشایر استان مشابه با وظایف دبیرخانه شورای عالی

در سطح استان مربوطه خواهد بود. و دبیرخانه شورای عشایر استان‌موظف به هماهنگی با

دبیرخانه شورای عالی و ناظر بر امور دبیرخانه شورای عشایر شهرستان خواهد بود.

‌و ـ وظایف شورای عشایری شهرستان مشابه با وظایف شورای عشایر استان در سطح شهرستان

مربوطه خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ شورای عشایر شهرستان در اموری که تبعات منطقه‌ای و استانی دارد موظف به

هماهنگی با شورای عشایر استان خواهد بود.

‌تبصره 2 ـ وظایف دبیرخانه شورای عشایر شهرستان مشابه با وظایف دبیرخانه شورای

عشایر استان در سطح شهرستان خواهد بود و دبیرخانه شورای عشایر‌شهرستان موظف به

هماهنگی با دبیرخانه شورای عشایر استان خواهد بود.

5 ـ این مصوبه جایگزین مصوبه جلسه مورخ 1359.2.3 شورای انقلاب اسلامی ایران خواهد

بود..خ

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام