کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

تنقیح مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران

انتخابات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

تنقیح مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران (تصویبنامه شماره ۴۸۳۹۵/ت۵۹۰۲۲هـ مورخ ۶/۵/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

معاونت حقوقی رییس‌جمهور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در موضوع “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، اقدام کند. عنوان‌های پیشین این اتاق مانند اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)” تغییر می‌یابد.

۳- فهرست مصوبات “منسوخ صریح” یا “غیر معتبر با انقضای زمان اجرا” به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیونهای موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” تا خرداد سال ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویبنامه که در پیوستها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام