کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

مشاغل اختصاصی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

عنوان شغل: کارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی

تعریف: این عنوان دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها در مورد سیاستها، ضوابط و برنامه های مربوط به امور سرمایه گذاری خارجی در انجام امور مربوط به بررسی طرح ها و پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی در کشور، اجرای تصمیمات متخذه در خصوص نحوه پذیرش و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی انجام امور مربوط به اخذ وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از دولت ها، بانک ها و مؤسسات و مجامع بین المللی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت های فوق را عهده دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– ایجاد زمینه و مقدمات لازم در خصوص صدور ضمانتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی

– ارائه پیشنهادات و فراهم نمودن امکانات مربوط به جذب سرمایه های خارجی به کشور و تشویق و حمایت از آن

– پذیرش و بررسی درخواست سرمایه گذاری های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی

– شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی و بازاریابی سرمایه گذاری خارجی

– تنظیم موافقتنامه در تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

– نظارت و پیگیری مربوط به پرداخت اقساط وام‌های خارجی

– بررسی تقاضا و درخواست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی یا وام و اعتبار و یا کمک بلاعوض از سوی دولت‌ها و مؤسسات و مجامع بین المللی

– انجام هماهنگی و مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان دولت و مؤسسات خارجی و بین المللی برای تنظیم موافقتنامه ها

– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات اقتصادی و حقوقی و شیوه های تأمین منابع مالی بین المللی کشورهای وام دهنده یا وام گیرنده بر حسب مورد

– انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و تعیین حداکثر مشارکت خارجی در رشته های مختلف سرمایه گذاری در ایران

– وصول اقساط و اصل وام ها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وام ها و اعتبارات پرداخت شده به دولت ها و مؤسسات خارجی بین المللی

شرایط احراز شغل:

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا و همتراز در یکی از رشته های تحصیلی:

اقتصاد (علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)- مدیریت صنعتی (تولید، مالی) مدیریت کارآفرینی (کسب و کار جدید، بین‌الملل، بخش عمومی، توسعه) مدیریت MBA (مدیریت مالی، اقتصاد مدیریت، مدیریت دینامیک سیستم ها، مدیریت عملیات) مدیریت اجرایی- حسابداری- علوم اقتصادی (اقتصاد نظری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه اقتصادی، نظام های اقتصادی، مالی) مدیریت (مدیریت سیاستگزاری بخش عمومی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت تولید و عملیات) مدیریت استراتژیک، مهندسی صنایع (مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی مالی)

۲- مهارت: داشتن مهارت تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، قدرت تشخیص، قدرت بیان و گزارش نویسی.

۳- دوره های آموزشی:

۱- معرفی انواع روش‌های تأمین مالی خارجی

۲- معرفی اصول و چارچوب قراردادها و موافقتنامه های تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی

۳- روش های ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری

۴- سایر عامل مؤثر: آشنایی کامل به یک زبان خارجی ترجیحاً زبان (انگلیسی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام