کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران ‌مشمول قانون کار

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران ‌مشمول قانون کار (تصویبنامه شماره ۲۶۸۰۲/ت۲۴۳۲۵هـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران)

وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پیشنهاد شماره 31389 مورخ 1379.12.2 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد‌ اصل یکصد و سی و هشتم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران ‌مشمول قانون کار

ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار، موضوع تصویب‌نامه شماره 75237/ت19803هـ مورخ 1378.3.18 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده 9- افزایش‌های ناشی از اجرای این آیین‌نامه از تاریخ 1376.11.1 محاسبه و پرداخت می‌گردد.

‌معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام