کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

بن کارگری 1401 | میزان بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از سال ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱

نگاهی گذرا به میزان بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از سال ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱

تهیه و تنظیم: حسن احتسابی
رییس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

ردیف سال

بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (ریال) تا ۱۴۰۱

۱ ۱۳۶۷ ۴۰۰۰
۲ ۱۳۶۸ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۳ ۱۳۶۹ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۴ ۱۳۷۰ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۵ ۱۳۷۱ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۶ ۱۳۷۲ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۷ ۱۳۷۳ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۸ ۱۳۷۴ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۹ ۱۳۷۵ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۰ ۱۳۷۶ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۱ ۱۳۷۷ مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰)
۱۲ ۱۳۷۸ مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۳ ۱۳۷۹ مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۴ ۱۳۸۰ مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۵ ۱۳۸۱ مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۶ ۱۳۸۲ مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰)
۱۷ ۱۳۸۳ ۲۰.۰۰۰
۱۸ ۱۳۸۴ ۴۰.۰۰۰
۱۹ ۱۳۸۵ ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۰ ۱۳۸۶ ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۱ ۱۳۸۷ ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۲ ۱۳۸۸ ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۳ ۱۳۸۹ ۲۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۴ ۱۳۹۰ ۲۸۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۵ ۱۳۹۱ ۳۵۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۶ ۴ ماهه اول ۱۳۹۲ ۳۵۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۷ ۸ ماهه بعدی ۱۳۹۲ ۵۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۸ ۱۳۹۳ ۸۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۲۹ ۱۳۹۴ ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۰ ۱۳۹۵ ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۱ ۱۳۹۶ ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۲ ۱۳۹۷ ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۳ ۱۳۹۸ ۱.۹۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۴ ۱۳۹۹ ۴.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۵ ۱۴۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی)
۳۶ ۱۴۰۱  ۸.۵۰۰.۰۰۰ (نقدی)

مقررات مرتبط:

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام