کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل شماره ۵۴ روابط کار (دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار)

دستورالعمل شماره ۵۴ روابط کار

دستورالعمل شماره ۵۴ روابط کار (دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار) (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۷۵ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار

ماده ۱- با عنایت به مواد ۱۳۹ الی ۱۴۶ قانون کار، بدین‌وسیله «دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند، در هنگام تأیید پیمان‌های دسته‌جمعی کار، مقررات قانون کار و این دستورالعمل را رعایت نمایند.

ماده ۲- به موجب تبصره ماده ۱۴۰ قانون کار، پیمان دسته جمعی باید در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین پیمان برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین پیمان قرار گرفته و نسخه سوم ظرف مدت سه رو از تارخ انعقاد پیمان، در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم می‌گردد.

ماده ۳- به استناد ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده و با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایرت نداشته باشد. لذا تأیید پیمان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، منوط به رعایت شرایط مذکور است. در ضمن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مکلف است ابتدا صلاحیت و اهلیت قانونی طرفین پیمان را در انعقاد پیمان دسته جمعی بررسی و تأیید نماید.

ماده ۴- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، موظف است ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وصول پیمان آن را بررسی و نظر خود را در مورد تأیید یا عدم تأیید پیمان کتباً به طرفین پیمان ابلاغ نماید. در صورت عدم تأیید پیمان، دلایل قانونی و موارد مخالفت باید به صورت مستند ذکر گردد.

ماده ۵- بعد از این طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پیمان دسته جمع لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند، می‌بایست، ظرف سه روز یک نسخه از پیمان جدید را که به امضای طرفین رسیده برای تأیید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایند. مدت زمان بررسی پیمان اصلاح شده نیز حداکثر سی روز و با لحاظ شرایط قانونی خواهد بود.

ماده ۶- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌هایی ن؟یر سازمان مادر، گروه و مانند آن فعالیت دارند، چنان چه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید پیمان دسته جمعی آن ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۷- در صورت انعقاد پیمان دسته جمعی بین کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسؤولیت تأیید پیمان با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۸- مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و همچنین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان رسانده شود.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام