آزمون تعیین صلاحیت
مقررات کار

نحوه محاسبه دستمزد کارگران 1403

نحوه محاسبه دستمزد کارگران 1403

طبق مقررات قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است حقوق کارگران قانون کار را تعیین کند. جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب رسید.

بیشتر ببینید: بخشنامه مزد ۱۴۰۳

در این مصوبه حقوق کارگران طبق قانون کار و مصوبه وزارت کار در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر خواهد بود.

حداقل حقوق قانون کار در سال ۱۴۰۳

در ماده ۳۴ قانون کار حق السعی تعریف شده است که یکی از اقلام و مواردی که در داخل حق السعی هست حقوق نامیده شده است. حقوق با دریافتی و درآمد کارگران متفاوت است. به کل درآمد کارگر و کلیه اقلام حقوق و مزایای کارگران حق السعی گفته می شود که حقوق یا مزد جزئی از آن است.

مزد شامل مزد شغل، مزد پایه و مزایای تبعی ثابت پرداختی به تبع شغل است. بسته به عرف و روال مزد می تواند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. اگر مزد به صورت ماهانه پرداخت شود حقوق نامیده می شود. بنابراین هر جا کلمه مزد و یا حقوق به کار برده می شود ماهیت یکسان و مزدی دارند.

در مصوبه حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ مانند سال های گذشته حداقل مزد روزانه مشخص شده و طبق آن حداقل مزد و حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳

روزانه: مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال

ماهانه: در ماه های ۳۰ روزه ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال، در ماه های ۳۱ روزه ۷۴,۰۵۰,۵۶۸ ریال و در ماه ۲۹ روزه ۶۹,۲۷۳,۱۱۲ ریال خواهد بود که در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ مشخص شده است.

بر اساس جدول حقوق و دستمزد 1403، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به 2,388,728 ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا 71,661,840 ریال خواهد بود.

میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۳

برخی از کارگران در کارگاه ها حداقل حقوق وزارت کار را دریافت نمی کنند بلکه مبلغ حقوق آنان بیشتر از حداقل حقوق قانون کار است. بالاتر بودن حقوق می تواند به دلیل توافق با کارفرما، طرح طبقه بندی مشاغل، عرف و روال کارگاه و سابقه کار بیش از یک سال کارگران باشد.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ این کارگران نیز با فرمولی که به سایر سطوح مزدی مشهور است تعیین می شود. فرمول سایر سطوح مزدی معمولا شامل دو قسمت است. یک قسمت درصد افزایش مزد سال گذشته و قسمت دیگر عدد ثابتی که با حاصل درصد افزایش جمع می شود. ممکن است در برخی از سال ها قسمت ثابت تعریف نشده باشد.

در فرمول افزایش حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ دو بخش/یک بخش تعیین شده و فرمول آن به صورت زیر است:

مزد روزانه در سال ۱۴۰۳ = ۲۲ درصد مزد روزانه سال ۱۴۰۲ به علاوه ۲۳۰.۰۲۶ ریال

عدد به دست آمده به عنوان مزد روزانه و حاصل ضرب آن در تعداد روزهای کاری حقوق ماهانه همان کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

در جدول حقوق کارگران 1403 در فرمول حرف P نشانگر مزد سال گذشته است.

 ۱.۲۲P + ۲۳۰.۰۲۶

پایه سنوات یا مزد پایه در سال ۱۴۰۳

کارگران همراه با کار در کارگاه و افزایش سابقه کار تجربه و مهارت به دست می آورند که باعث ارزش افزوده نسبت به کارگران با سابقه کار کمتر است. برای ارج نهادن به تجربه و سابقه کار و همچنین افزایش دلگرمی کارگران مبلغی با عنوان پایه سنوات یا مزد پایه برای کارگران با سابقه در نظر گرفته می شود.

مبلغ پایه سنوات در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ و بخشنامه مزد به صورت روزانه تعریف شده که ماهیت آن مزدی بوده و جزو حقوق اداره کار محسوب می شود.

مبلغ روزانه پایه سنوات ۱۴۰۳ معادل ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

یکی از مواردی که در حق السعی یا درآمد کارگران تعریف شده است کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار است که با عنوان بن کارگری نیز مشهور بوده و این دو عنوان یک مفهوم را دارند. بن کارگری ماهیت مزدی وحقوقی نداشته و به عنوان مزایای رفاهی انگیزه ای شناخته شده است.

کمک هزینه اقلام مصرفی به صورت ماهانه تعریف شده است. به این معنی که تعداد روزهای ماه (۲۹، ۳۰ و ۳۱ روز) در آن تاثیری نداشته و در ماه هایی که کارگر کارکرد کامل داشته باشد مبلغ ثابتی پرداخت می شود.

همان‌طور که جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ نیز مشخص شده حداقل مبلغ ماهانه بن کارگری معادل ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

کمک هزینه مسکن یا حق مسکن ۱۴۰۳

حق مسکن کارگران یک استثنا است که در شورای عالی کار تصویب نمی شود بلکه در شورای عالی کار پیشنهاد شده و به تایید و تصویب هیات وزیران می رسد. بنابراین همیشه حق مسکن نسبت به سایر موارد جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ با تاخیر به تصویب می رسد.

حق مسکن نیز مانند بن کارگری به صورت ماهانه تعریف شده در ماه هایی که کارگر کارکرد کامل داشته باشد مبلغ ثابتی پرداخت می شود.

تا زمانی که حق مسکن به تایید و تصویب هیات دولت نرسد حق مسکن سال گذشته پرداخت می شود. در مصوبه حق مسکن تاریخ اجرای آن مشخص می شود که اگر مصوبه با تاخیر به تصویب برسد کارفرماها مکلف هستند پس از تصویب مابه التفاوت آن را به کارگران پرداخت کنند.

حداقل مبلغ ماهانه بن کارگری سال گذشته ماهانه مبلغ ۹۰۰ هزارتومان بود که در سال جدید بدون تغییر مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیشنهاد شده است که پس از تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد

در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی یکی از مزایایی که برای کارگران تعریف شده کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد است. حق اولاد به صورت تابعی از حداقل و حقوق ۱۴۰۳ و برای هر فرزند مشمول معادل ۳ روز حداقل مزد قانون کار خواهد بود.

همانطور که اشاره شد حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۳ روزانه مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال است. بنابراین حق اولاد هر فرزند ماهانه ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال خواهد بود.

حق اولاد به تمام فرزندان زیر ۱۸ سال و یا بالای ۱۸ سال بدون توجه به جنسیت فرزند به شرط اشتغال صرف به تحصیل پرداخت می شود. فرزندان بالای ۱۸ سال که دارای معلولیت یا بیماری بوده که طبق نظر کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند نیز مشمول دریافت حق اولاد هستند.

در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ نیز برای نمونه حق اولاد ماهانه برای ۱ تا ۳ فرزند درج شده است.

حق تاهل یا عائله مندی یا همسر

در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار مزایایی برای عائله مندی به معنای واقعی آن تعیین و تصویب شد. در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی تعریف شده است که در واقع کمک هزینه تکفل بود و به داشتن همسر ارتباطی ندارد.

امسال کمک هزینه تاهل به افراد متاهل اعم از مرد و یا زن ماهانه به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه شد.

جدول پایه و خلاصه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

در جدول حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ پایه و اولیه فقط مبالغ اصلی مصوبات درج شده است. این مبالغ پایه بوده و سایر مزایای تبعی از روی آنها محاسبه شده و در جدول کامل حقوق اداره کار در قمست بعدی مشخص شده اند.

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
۱ حداقل مزد روزانه سال ۱۴۰۳  ۲.۳۸۸.۷۲۸
۲ حداقل حقوق ماهانه وزارت کار ۱۴۰۳  ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۳ افزایش سایر سطوح مزدی روزانه  ۱.۲۲P + ۲۳۰.۰۲۶
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه  ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۵ کمک هزینه مسکن ماهانه  ۹.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق تاهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰
۷ پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰

جدول بخشنامه افزایش حقوق اداره کار ۱۴۰۳

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ (همراه با مزایا و قابل دانلود و چاپ)

در قانون کار حقوق و مزایای کارگران به صورت پایه و تبعی تعریف و تعیین شده اند. در جدول حقوق ۱۴۰۳ قسمت قبلی مبالغ پایه که در بخشنامه مزد تعیین شده درج شده اند. برخی از مزایا در قانون کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوطه از روی مبالغ بخشنامه مزد تعریف شده اند. به عنوان مثال اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، جمعه کاری، ماموریت، حق اولاد، عیدی و پاداش و … مزایایی هستند که در فرمول محاسبه آن ها از مزد کارگران استفاده شده است. بنابراین به این مزایای مزایای تبعی مزد گفته می شود.

در جدول کامل حقوق کارگران 1403 هم مقادیر پایه و هم مزایای تبعی به صورت کامل مشخص شده است. جدول کامل حقوق اداره کار 1403 هم به صورت متن، هم در قالب تصویر و هم به صورت فایل PDF تهیه شده و قابل دانلود و چاپ هستند.

نکته مهم در جدول حقوق کارگران زیر این است که مبالغ درج شده برای کارگرانی است که حداقل حقوق قانون کار را دریافت می کنند. در صورتی که مزد کارگری از حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد باید از روی فرمول محاسبه آن محاسبه کند.

محاسبه مزایای آنلاین نیز در سایت کارتابان برای سادگی کردن محاسبات وجود دارد که می توانید از اینجا به صفحه محاسبه آنلاین مزایای تبعی مزد بروید.

ردیف عنوان مبلغ فرمول محاسبه
۱ حداقل مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه) ۲,۳۸۸,۷۲۸
۲ حداقل حقوق ۱۴۰۳ قانون کار (ماهانه) ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
۳ میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۳ ۲۲%+۲۳۰۰۲۶
۴ پایه سنوات ۱۴۰۳ (مزد پایه) روزانه ۷۰,۰۰۰
۵ بن کارگری ۱۴۰۳ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ماهانه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق مسکن ۱۴۰۳ (کمک هزینه مسکن) ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰
۷ حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ حق اولاد برای ۱ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۳*
مزد حداقل مزد*
تعداد فرزند
۹ حق اولاد برای ۲ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
۱۰ حق اولاد برای ۳ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه ۲۱,۴۹۸,۵۵۲
۱۱ مزد ساعتی ۱۴۰۳ (هر ساعت کار عادی) ۳۲۵,۸۸۴ مزد روزانه / ۷.۳۳
۱۲ فوق العاده مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳ ۴۵۶,۲۳۷ مزد ساعتی*۱.۴*ساعت اضافه کاری
۱۳ فوق العاده مزد هر ساعت شب کاری ۱۴۰۳ ۱۱۴,۰۵۹ مزد ساعتی*۰.۳۵*ساعت شب کاری
۱۴ فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۳ ۹۵۵,۴۹۱ مزد روزانه*تعداد جمعه کاری*۰.۴
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه ۱۰,۷۴۹,۲۷۶ حقوق ماهانه*۰.۱۵
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۳  معادل ۱۰% حقوق ماهانه ۷,۱۶۶,۱۸۴ حقوق ماهانه*۰.۱۰
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه ۱۶,۱۲۳,۹۱۴ حقوق ماهانه * ۰.۲۲۵
۱۸ عیدی و پاداش ۱۴۰۳ برای هر ماه ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ مزد روزانه * ۵
۱۹ سنوات (پایانکار) ۱۴۰۳ برای هر ماه ۵,۹۷۱,۸۲۰ مزد روزانه * ۲.۵
۲۰ مانده مرخصی ۱۴۰۳ برای هر روز ۳,۳۲۲,۰۶۱ حق السعی روزانه
۲۱ مانده مرخصی ۱۴۰۳ برای هر ساعت ۴۵۳,۲۱۴ حق السعی روزانه / ۷.۳۳
۲۲ حداقل حق بیمه سهم کارگر ۷% ۶,۹۷۶,۳۲۹ درآمد مشمول بیمه * ۰.۰۷
۲۳ حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% ۲۲,۹۲۲,۲۲۳ درآمد مشمول بیمه * ۰.۲۳
۲۴ سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۴۰۳ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

محاسبه دستمزد کارگران 1403

جدول حقوق کارگران 1403 قانون کار و وزارت کار
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ قانون کار و وزارت کار

دانلود جدول محاسبه دستمزد کارگران 1403


محاسبه دستمزد کارگران 1403 با سابقه و تعداد فرزند مختلف ۱۴۰۳

محاسبه دستمزد کارگران 1403 برای ۰ فرزند ۰ سال سابقه

  سال ۱۴۰۲ نرخ افزايش سال ۱۴۰۳
حداقل مزد روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۳۵% ۲,۳۸۸,۷۲۸
پايه سنوات ۰ ۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
کمتر از یک سال سابقه
۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۳۵% ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
بن کارگري ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۰ فرزند ۰ ۰% ۰
جمع حقوق و مزايا با ۰ فرزند ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۳۶% ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
حقوق و مزایای کارگر بدون فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

محاسبه دستمزد کارگران 1403 برای ۱ فرزند ۰ سال سابقه

سال ۱۴۰۲ نرخ افزايش سال ۱۴۰۳
حداقل مزد روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۳۵% ۲,۳۸۸,۷۲۸
پايه سنوات ۰ ۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
با ۰ سال سابقه
۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۳۵% ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
بن کارگري ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۱ فرزند ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۳۵% ۷,۱۶۶,۱۸۴
جمع حقوق و مزايا با ۱ فرزند ۶۸,۰۷۷,۲۴۰ ۵۷% ۱۰۶,۸۲۸,۰۲۴
حقوق و مزایای کارگر با یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

محاسبه دستمزد کارگران 1403 برای ۱ فرزند ۱ سال سابقه

  سال ۱۴۰۲ نرخ افزايش سال ۱۴۰۳
حداقل مزد روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۳۵% ۲,۳۸۸,۷۲۸
پايه سنوات ۷۰,۰۰۰ ۰% ۷۰,۰۰۰
حقوق ماهانه ۳۰ روز
با ۱ سال سابقه
۴۳,۸۹۷,۴۹۱ ۶۸% ۷۳,۷۶۱,۸۴۰
بن کارگري ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷% ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰% ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۱ فرزند ۴,۱۷۹,۷۴۹ ۷۱% ۷,۱۶۶,۱۸۴
جمع حقوق و مزايا با ۱ فرزند ۶۸,۰۷۷,۲۴۰ ۶۰% ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴

جدول حقوق کارگران در سال 1403 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه 1402 و 1403)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1403 مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه 1,769,428 2,388,728
حداقل دستمزد ماهانه 53,082,840 71,661,840
مزد هر ساعت کاری 241,286 325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری 337,800 469.607
حق مسکن 9,000,000 9,000,000
بن خواربار 11,000,000 14,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) 5,308,284 7,166,184
حق اولاد (دو فرزند) 10,616,568 14,332,368
حق تاهل 5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) 73,082,840 99,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند 80,491,124 108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند 85,799,408 116,094,208

️پرسش و پاسخ در خصوص محاسبه دستمزد کارگران 1403:

سوال۱ : آیا مبلغ پانصد هزار تومان حق عائله مندی هم مثل حق اولاد معاف از کسر سهم حق بیمه هست ؟

پاسخ: کمک عائله‌مندی هم‌اکنون نیز در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده است و مبلغ آن برای سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال است و از کسر حق بیمه نیز معاف است.
وزیر کار در طی جلسات شورایعالی کار، از عنوان جدیدی ( به اسم حق همسر یا تاهل ) یاد کردند که مبلغ آن ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و بر اساس بخشنامه های درآمدی سازمان تامین اجتماعی، حق همسر در کارگاه های مشمول قانون کار مشمول کسر حق بیمه خواهد بود مگر اینکه تامین اجتماعی آن را معاف کند.
لازم به توضیح است که در حال حاضر حق همسر فقط در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ، معاف از کسر حق بیمه است.

️سوال ۲: آیا حق تاهل به پرسنلی که فرزند دارند ولی متارکه کردند باز هم تعلق خواهد گرفت ؟

️پاسخ: بایستی منتظر ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه وزیر کار باشیم ولی منطقا کارگرانی که فرزند دارند ولی متاهل نیستند از کمک عائله‌مندی (به مبلغ ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال) بهره‌مند می‌شوند و حق تاهل (حق همسر) به ایشان تعلق نمی‌گیرد.

️سوال۳ : در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل آيتم هایی مانند حق جذب و سایر مزایا چند درصد افزایش پیدا می کند؟

پاسخ: باید منتظر ماند تا بخشنامه‌های پیوست بخشنامه مزد ( که از سوی مدیرکل محترم جبران خدمت وزارت کار تنظیم می‌گردد) ابلاغ شوند.
اگر بخشنامه‌های پیوست بخشنامه مزد، مثل سال گذشته تنظیم شده باشد، حق جذب و سایر دریافتی هایی که از اجزاء مزد به شمار می‌روند معادل ۲۲ درصد افزایش خواهند یافت.

سوال۴ : در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش ۲۲درصدی حقوق شامل جذب مسئولیت و سایر مزایای مستمر هم می‌شود یا خیر؟

پاسخ: کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ( من‌جمله مواردی که در سوال طرح کردید) جزء مزد محسوب شده و مشمول افزایش ۲۲ درصدی سال ۱۴۰۳ خواهند شد.

️سوال۵ : در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مبنای محاسبه اضافه کار صرفاً حقوق پایه است یا مزایایی مانند حق جذب و مسئولیت و سایر مزایای مستمر هم شامل آن می‌شود؟

️پاسخ: کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که در ازای انجام کار در زمان عادی کار و برای ترمیم مزد پرداخت شود (مثل مواردی که در سوال طرح کردید ) جزء مزد محسوب شده و مبنای محاسبه اضافه‌کاری می‌باشد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

3 دیدگاه

 1. مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

  ایران : ۱۸۰
  فلسطین : ۷۷۸
  ارمنستان : ۵۴۱
  آذربایجان : ۴۹۴
  اردن : ۵۹۹
  عراق : ۵۸۳
  ترکمنستان : ۶۵۴
  کویت : ۱۸۵۴
  بحرین : ۱۷۲۸
  عربستان : ۱۷۸۸
  ترکیه : ۸۹۳

 2. با یک حساب سر انگشتی و با احتساب ۵۰۰ هزار تومن حق تاهل با مشارکت دادن تمامی آیتم‌های حقوق و مزایا عدد افزایشی حداقل حقوق ۱۴۰۳ رقم ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد نه ۳۵۰۳ درصد
  لطفا با مردم شفاف باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام