کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل شمول طرح طبقه بندی مشاغل به کارگاه های بالای 50 نفر

دستورالعمل شمول طرح طبقه بندی مشاغل به کارگاه های بالای 50 نفر کارگر (بخشنامه شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 وزارت کار و امور اجتماعی)

در اجرای ماده 49 قانون کار و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن (مصوب 12/2/71 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی) تاریخ شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه هایی که دارای 50 تا 300 نفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه بندی مشاغ لمصوب می باشند، 1/4/75 تعیین می‌شود.

تبصره 1- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1/4/75 به حد نصاب 50 نفر کارگر می‌رسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند.

تبصره 2- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1/4/75 شروع به بهره‌برداری می‌کنند در صورت داشتن 50 نفر کارگر یا بیشتر، تاریخ بهره‌برداری است. در غیر این صورت مشمول تبصره یک خواهند بود.

تبصره 3- کلیه کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ شمول، طرح طبقه‌بندی مشاغل خود را بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط تهیه و به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

تبصره 4- بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار، مأخذ محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت افزایش احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح، تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه ذیربط است.

تبصره 5- در مورد کارگاه‌هایی که در مهلت تعیین شده اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات ماده 50 قانون کار و تبصره آن عمل خواهد شد.

تبصره 6- هر یک از کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل در صورت تمایل می‌توانند قبل از تاریخ 1/4/1375 نیز با رعایت ضوابط مربوط اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند.

محسن خواجه نوری- معاون تنظیم روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام