کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (تصویبنامه شماره‌ 13724/ت‌30968هـ مورخ 25/4/1384 هیئت وزیران)

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت کار و امور اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد شماره 100.9605 مورخ 1383.12.12 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن -مصوب 1383- را به‌شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

ماده 1- مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار -مصوب 1369- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه‌ قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

ماده 2- شرکت داوطلبانه افراد یادشده در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام‌کننده شامل نیروهای مسلح‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، جمعیت هلال احمر جمهوری‌اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده 3- احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کاربا داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:

24 (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره 1- حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ام (7/30) توسط بیمه شده و بیست و سه سی ام (23/30) توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 2- بارمالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط‌ سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده 4ـ بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق‌خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره ماده‌(76) قانون تأمین اجتماعی -مصوب 1379- به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

ماده 5- چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسرشده باشد، حسب درخواست شخص‌، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان‌تأمین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام