کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

مقاوله‌نامه (کنوانسیون) حداقل سن کار ۱۹۷۳

مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (شماره ۱۳۸)

نامه شماره ۱۱۴۹۵۴/۵۸۲۰۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸” که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

نظر به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی مؤثر در لغو تدریجی کار کودکان، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‎شود:

“لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸)”

ماده واحده- مقاوله‎نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸)، مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیت‌دار این مقاوله تعیین می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه می‌شود و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

(شماره ۱۳۸)

مقدمه:

فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار،

که به دعوت هیئت مدیره دفتر بین‎المللی کار در ژنو منعقد شد و پنجاه و هشتمین اجلاس خود را در ۶ ژوئن ۱۹۷۳ (۱۶ خرداد ۱۳۵۲) برگزار کرد،

با تصمیم‎گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به حداقل سن ورود به کار، که چهارمین موضوع دستور کار اجلاس می‌باشد، و

با توجه به مقررات مقاوله‌نامه حداقل سن (صنعت) ۱۹۱۹ (۱۲۹۸)، مقاوله‎نامه حداقل سن (دریا) ۱۹۲۹ (۱۲۹۹)، مقاوله‏‎نامه حداقل سن (کشاورزی) ۱۹۲۱ (۱۳۰۰)، مقاوله‌نامه حداقل سن (پارچین‌ها و مأموران سوخت) ۱۹۲۱ (۱۳۰۰)، مقاوله‎نامه حداقل سن (اشتغال غیرصنعتی) ۱۹۳۲ (۱۳۱۱)، مقاوله‌نامه حداقل سن (دریا) (بازنگری‎شده) ۱۹۲۶ (۱۳۱۵)، مقاوله‌نامه حداقل سن (صنعت) (بازنگری شده) ۱۹۲۸) (۱۳۱۶)، مقاوله‏‌نامه حداقل سن (اشتغال غیرصنعتی) (بازنگری شده) ۱۹۳۷ (۱۳۱۶)، مقاوله نامه حداقل سن (ماهیگیران) ۱۹۵۹ (۱۳۳۸)، مقاوله‌نامه حداقل سن (کارهای زیرزمینی) ۱۹۶۵ (۱۳۴۴)، و

نظر به اینکه زمان آن فرا رسیده است که در خصوص این موضوع، سندی کلی تهیه گردد تا به تدریج با هدف تحقق مموعیت کامل کار کودکان تحقق، جایگزین اسناد موجود قابل اعمال به بخش‎های محدود اقتصادی شود،

و با تصمیم به اینکه این پیشنهادها باید در قالب مقاوله‎نامه‌ای بین‏‎المللی دوین شوند،

مقاوله‎نامه زیر را که با عنوان مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، خوانده می‎شود، در روز بیست و ششم ماه ژوئن سال ۱۹۷۳ (۵ تیر ۱۳۵۲) تصویب می‌کند:

ماده ۱

هر عضوی که این مقاوله‌نامه در مورد آن لازم‌الاجرا است، متعهد می‎شود که سیاست ملی مدونی را پیگیری نماید تا از لغو مؤثر کار کودک و افزایش تدریجی حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در سطحی که با رشد کامل جسمی و ذهنی جوانان متناسب باشد، اطمینان حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام