کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

تجمیع سنوات از حقوق کارگران محسوب می‌شود

تجمیع سنوات از حقوق کارگران محسوب می‌شود (دادنامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۹ هیئت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی)

* شماره پـرونــده : هـ ع/۹۸۰۲۴۳۲

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۵

تاریخ : ۱۶/۱۰/۹۹

* شاکی : فنی مهندسی و خدماتی و بازرگانی آران سهند آذران  

* طرف شکایت : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

* مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال (مصوبه) نامه شماره ۴۷۲۸ مورخ ۳۱/۲/۹۸ مدیر کل روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته ابطال ( مصوبه)  نامه شماره ۴۷۲۸ مورخ ۳۱/۲/۹۸ مدیر کل روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

« … احتراماً با عنایت به دعاوی مطروحه از سوی کارگران شرکتی مخابرات به طرفیت شرکت آران سهند آذران و اختلاف نظر مراجع حل اختلاف در خصوص موضوع تجمیع سنوات به استحضار می رساند در جلسه ای که روز یکشنبه مورخ ۱۵/۲/۹۸ با حضور مقام عالی و محترم اداره کل جناب آقای اکبر تقی زاده با جناب آقای یزدان مدیر کل محترم روابط کار و زارت متبوع و آقای هاشمی نژاد معاون محترم طبقه بندی ایشان به همراه نماینده کارگران و اینجانب برگزار گردید. پس از بررسی و تبادل نظر، مقرر شد تجمیع سنوات به عنوان یکی از موضوعات قانونی باید از حقوق کارگران لحاظ شده و مراجع حل اختلاف در این خصوص باید مطـابق مقررات اقدام نمایند. مـراتب جهت استحضار روسای محـترم و اطلاع مراجع محترم حل اختلاف و رعایت موضوع ایفاد می گردد. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مدیر روابط کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مراجع حل اختلاف کار تعیین تکلیف نموده که خارج از اختیارات مشارالیه بوده و شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق شرکت گردیده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ۱۸/۶/۹۸ پاسخی ارسال ننموده است. 

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۲۴۳۲ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۲۸ (مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی)، در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مصوبه معترض‌عنه به لحاظ دارا بودن حکم الزام‌آور و قرار گرفتن در شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲)، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ثانیاً مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام تأکید بر صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) در رسیدگی به دعاوی مورد نظر بوده و این امر به منزله صدور حکم تأسیسی دایر بر ایجاد یا سلب صلاحیت از مراجع قانونی از قبیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تلقی نگردیده و به هیچ عنوان دخالت در حوزه صلاحیتی مراجع مذکور محسوب نمی‌گردد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۷۲۸ (مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ مدیر کل روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی) که بیان می‌دارد «تجمیع سنوات به عنوان یکی از موضوعات قانونی باید از حقوق کارگران لحاظ شده و مراجع حل اختلاف در این خصوص باید مطابق مقررات اقدام نمایند»، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام