کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

ابلاغیه وزارت کار: نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | hoghoogh karegar

اطلاعیه حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۷۴ مورخ ۷/۱/۱۴۰۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)

۱- به استناد بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۴۰۰ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) می‌باشد.

۲- از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ۲۶ درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۸۲.۷۸۵ یال به نسبت سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد. مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نشود.

۳- نرخ پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲۶.۶۶۷ ریال (چهل و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) می‌باشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام (در مورد کسانی که از اول سال ۱۳۹۹ استخدام شده‌اند) به آنان تعلق می‌گیرد (به کارگران قراردادی نیز تعلق می‌گیرد).

تبصره ۱: ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک بخشنامه در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی بموجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰ میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۴- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجر) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شش میلیون ریال) از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شش میلیون ریال) از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۵- کارفرمایان مکلفند سالیانه دو دست لباس کار متناسب با نوع کار مجاناً در اختیار کارگران قرار دهند.

۶- کمک هزینه مسکن برای کارگران مجرد و متأهل ماهانه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) در ماه می‌باشد که همراه با مزد ماهانه می‌بایست به کارگران پرداخت گردد.

تبصره- پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۰ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.

۷- کمک هزینه عائله مندی برای هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد کارگر ساده و بدون محدودیت در تعداد فرزندان می باشد که باید توسط کارفرما در موقع پرداخت مزد با حقوق به بیمه شده پرداخت گردد. مشروط بر اینکه :

الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند (تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

۸- بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدها جدا یا واحدهای جدا از هم کار می کنند و صاحب فرزند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو حق دریافت کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) را دارند. در سال جاری میزان حق اولاد  یک فرزند ماهیانه ۲.۶۵۵.۴۹۵ ریال (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج ریال) که مبلغ فوق در تعداد فرزندان ضرب خواهد شد.

۹- ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان ۴۴ ساعت رعایت شود.

۱۰- در صورتی که کارگر علاوه بر ساعات کار روزانه اضافه کار انجام دهد بایستی بابت هر ساعت اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی به وی پرداخت گردد. ((حداقل مبلغ اضافه کاری یک ساعت ۱۶۹.۰۶۴ ریال (یکصد و شصت و نه هزار و شصت و سه ریال) ))

۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد با احتساب ۴ روز جمعه یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. کارگر نمی‌تواند بیشتر از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

۱۲- کارگری که در طول ماه نوبتی کار می کند و نبوت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰% و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% در صورتی که نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵ علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد نمود.

۱۳- در کارگاه‌ها برای هر ساعات کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۴۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد (ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ بامداد)

۱۴- واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرح های انگیزشی و یا انعقاد پیمان های دسته جمعی یا موافقت نامه کارگاهی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۱۵- تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:

یکم لغایت چهارم فروردین- روز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین- روز طبیعت ۱۳ فروردین- تاسوعا و عاشورای حسینی نهم و دهم محرم- اربعین حسنی ۲۰ صفر- رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۲۸ صفر- شهادت امام رضا (ع) ۳۰ صفر- رحلت امام خمینی ۱۴ خرداد- قیام خونین مردم مسلمان ایران ۱۵ خرداد- آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)- میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) ۱۷ ربیع الاول- شهادت حضرت زهرا (س) سوم جمادی الثانی- میلاد حضرت علی (ع) ۱۳ رجب- مبعث رسول اکرم (ص) ۲۷ رجب- میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۵ شعبان- شهادت حضرت علی (ع) ۲۱ رمضان- عید فطر یکم و دوم شوال- شهادت امام جعفر صادق (ع) ۲۵ شوال- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن- عید قربان دهم ذیحجه- عید غدیرخم ۱۸ ذیحجه- روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ اسفند.

ضمناً علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

شایان ذکر است بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین این ابلاغیه در پورتال این اداره کل به نشانی www.clsw.ir قابل دسترسی است.

حمیدرضا پناه- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

پیوست ۱- جدول تصاعدی مزد سال ۱۴۰۰

برای بزرگنمایی بیشتر کلیک کنید

شناسنامه قانون | mozd tasaodi1400 scaled

پیوست ۲- جدول مطالبات کارگران در سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان مبالغ به ریال
۱ حقوق پایه روزانه ۸۸۵.۱۶۵
۲ حقوق پایه ماهیانه (۳۰ روزه) ۲۶.۵۵۴.۹۵۰
۳ اضافه کاری یک ساعت ۱۶۹.۰۶۳
۴ جمعه کاری یک ساعت (فقط ۴۰٪) ۴۸.۳۰۴
۵ شب کاری یک ساعت (فقط ۳۵٪) ۴۲.۲۶۶
۶ عیدی یک سال ۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۷ عیدی یک ماه ۴.۴۲۵.۸۲۵
۸ کمک هزینه عائله مندی یک فرزند یک ماه ۲.۶۵۵.۴۹۵
۹ کمک هزینه عائله مندی فرزندان یک ماه ۲.۶۵۵.۴۹۵
۱۰ سنوات یک سال ۲۶.۵۵۴.۹۵۰
۱۱ سنوات یک ماه ۲.۲۱۲.۹۱۲
۱۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یک ماه ۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ کمک هزینه مسکن یک ماه ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ مأموریت یک روز ۸۸۵.۱۶۵
۱۵ پایه سنواتی روزانه ۴۶.۶۶۷

 

پیوست ۳- جدول مزد شغل روزانه طرح نظام هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی در سال ۱۴۰۰

مزد شغل روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال           ضریب: ۱۵۶.۶۲ ریال

مزد پایه سنوات روزانه

مزد شغل روزانه

امتیازات

گروه‌ها

46.667 885.165 0 1
46.867 887.514 15 2
47.067 889.864 30 3
47.267 892.212 45 4
47.467 895.345 65 5
47.667 898.478 85 6
47.867 901.610 105 7
48.067 905.525 130 8
48.267 909.441 155 9
48.467 914.139 185 10
48.667 918.838 215 11
49.067 923.536 245 12
49.467 929.801 285 13
49.867 936.066 325 14
50.267 942.331 365 15
50.667 950.161 415 16
51.067 957.992 465 17
51.467 967.389 525 18
51.867 976.787 585 19
52.267 988.533 660 20

شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی مکلفند در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به استناد دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ روابط کار نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل از طریق دفاتر مشاور فنی ذیصلاح اقدام نموده و علاوه بر پرداخت مزد کارگر بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل نسبت به پرداخت سایر مزایای ماهیانه به استناد بخشنام شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی کار به شرح ذیل اقدام نمایند.

۱- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شش میلیون ریال)

۲- حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۲.۶۵۵.۴۹۵ ریال (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج ریال)، (به تعداد اولاد باید محاسبه و پرداخت شود.)

پیوست ۴- جدول مزد شغل روزانه شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی تأمین نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ و محاسبات مزد سنوات روزانه تجمیعی از سال ۹۲

برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید

شناسنامه قانون | tajmiee1400 mozd

پیوست ۵- جدول محاسبه ساعت موظفی کارکرد کارگران در سال ۴۰۰

برای بزرگنمایی بیشتر روی عکس کلیک کنید

شناسنامه قانون | sakar1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام