کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران

شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزيابي مدیریت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مديريت بحران کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۰۲/ت۵۸۴۱۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیئت وزیران)

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ـ ) و به استناد ماده (۲۴) قانون یادشده، شاخص‌های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را به شرح زیر تصویب کرد:

شاخص­های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران

ماده ۱ـ سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت بحران دستگاه­های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور -مصوب ۱۳۹۸-، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سامانه الکترونیکی پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مدیریت بحران را با رعایت قوانین و مقررات مربوط طراحی و اجرا نماید.

تبصره- شیوه‌­نامه و زمان­‌بندی بارگذاری داده­‌ها و اطلاعات مورد نیاز پایش و ارزیابی دستگاه‌­ها در سامانه یادشده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری دستگاه­های ذی­ربط تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می­‌گردد.

ماده ۲ـ- شاخص­های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران دستگاه‌­ها به شرح زیر تعیین می­‌شود:

۱ـ درصد استقرار ساختار سازمانی مصوب مدیریت بحران دستگاه.

۲ـ نسبت پیشرفت عملیات ایمن­سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های دستگاه به برنامه ایمن­سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان­­های دستگاه که متناسب با خطر(ریسک‌)های شناسایی­شده به تأیید سازمان مدیریت بحران کشور رسیده است.

۳ـ درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در هریک از برنامه­های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی مصوب شورای­عالی مدیریت بحران کشور.

۴ـ نسبت ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول بیمه­شده دستگاه به ارزش ریالی کل اموال منقول و غیرمنقول مشمول بیمه دستگاه.

۵- نسبت تعداد طرح‌های توسعه‌ای دارای پیوست کاهش خطر مورد تأیید مراجع ذی­ربط دستگاه به تعداد کل طرح ‎ های توسعه‌ای دستگاه.

۶- نسبت میزان امکانات و تجهیزات دستگاه که در پاسخ به بحران به­کار برده شده به کل تجهیزات و امکانات موجود در دستگاه که براساس اعلام ستادهای ملی/ استانی/ شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اعلام نیاز می‌شود.

۷ـ نسبت مدارک، داده­‌ها و اطلاعات بارگذاری­شده توسط دستگاه در بانک‌های اطلاعاتی سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح به مدارک، داده‌­ها و اطلاعات مورد تقاضای سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق سامانه مذکور اعلام می‌شود.

۸- نسبت تعداد کارشناسان و مدیران مدیریت بحران دستگاه که دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت بحران را با موفقیت گذرانده‌اند به تعداد کل مدیران و کارشناسان مدیریت بحران دستگاه.

۹ـ نسبت تعداد نفر ـ ساعت کارکنان دستگاه که در دوره­های آموزش عمومی مرتبط با مدیریت بحران شرکت کرده‌اند به تعداد کل نفر ـ ساعت آموزش­های عمومی ارایه­شده در دستگاه.

۱۰ـ نسبت تعداد پژوهش‌های انجام­شده در حوزه مدیریت بحران به تعداد پژوهش‌های مورد نیاز دستگاه در حوزه مدیریت بحران براساس نیاز پژوهشی دستگاه.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت بحران کشور که در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ -مصوب ۱۴۰۰- شورای­عالی مدیریت بحران کشور موظف به تهیه برنامه عملیاتی شرایط اضطراری (ای ‌اُ پی) و یا طراحی و ایجاد مرکز عملیات اضطراری (ای ‌اُ ‌سی) می‌باشند، موظفند گزارش عملکرد خود را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان مدیریت بحران کشور ارایه ‌نمایند. میزان تحقق این تکالیف به عنوان یکی از شاخص­های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در نظام پایش و ارزیابی، لحاظ می­شود.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور موظفند شاخص­های اختصاصی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران را با لحاظ تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی خود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان مدیریت بحران کشور ارایه نمایند.

تبصره- شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران کشور، ظرف شش ماه در شورای­عالی مدیریت بحران کشور طرح و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو شورا، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌­شود.

ماده ۴- سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی­ربط، شیوه­نامه نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران ناظر بر نحوه‌ طراحی، اجرا، امتیازدهی شاخص­های ارزشیابی،‌ زمان­بندی گزارش­گیری و نحوه همکاری دستگاه‌های مشمول را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه تنظیم و پس از تصویب در شورای­عالی مدیریت بحران کشور ابلاغ نماید.

ماده ۵- شاخص‌های موضوع این تصویب‌نامه به صورت سالانه توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورد سنجش قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط، پیشنهاد اصلاح و یا الحاق شاخص‎های جدید را به مراجع ذیصلاح ارایه نماید.

ماده ۶- سازمان مدیریت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌­های مشمول قانون مدیریت بحران -مصوب ۱۳۹۸- را از طریق وزیر کشور به رییس‌جمهور ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام