کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور (مصوبه شماره 791765 مورخ 26/7/1395 شورای عالی اداری)

 مشاهده مصوبه در فرمت پی دی اف

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادو هفتمین جلسه مورخ 24/7/1395 در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقاء نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با پدیده ها، آسیب ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت های حوزه ها و دستگاه های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه های دستگاه های مسئول در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 8802-1/م مورخ 28/8/1394 دفتر مقام معظم رهبری تصویب نمود:

1- مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقا سطح یافته و در قالب سازمان تابعه وزارت کشور فعالیت خواهد نمود.

2- رییس سازمان امور اجتماعی کشور، معاون وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور می باشد و سازمان علاوه بر مأموریت های ذاتی وزارت کشور در حوزه اجتماعی، وظایف دبیرخانه شورای اجتماعی کشور را نیز بر عهده خواهد داشت.

3- شرح وظایف سازمان امور اجتماعی کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

4- ساختار سازمانی، منابع، امکانات و نیروی انسانی سازمان امور اجتماعی کشور از محل پست های سازمانی و امکانات موجود مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و سایر پست های بلاتصدی، منابع و امکانات آن وزارتخانه تأمین خواهد شد.

5- وظایف سازمان امور اجتماعی کشور در سطح استان ها توسط دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ها انجام خواهد شد و از محل پست های سازمانی استانداری ها نسبت به تأمین و تقویت تشکیلات آنها اقدام خواهد شد.

6- تغییرات ضروری در ترکیب اعضا و وظایف شورای اجتماعی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 24461/ت233301هـ مورخ 10/9/1380 هیأت وزیران) با پیشنهاد وزیر کشور به تصویب دولت خواهد رسید.

7- وزیر کشور مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن را به شورای عالی ارائه می نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام