کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

واگذاری اختيارات دستگاه‌ها تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استاني

واگذاري اختيارات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ها (تصویب‌نامه شماره 62111/ت51052 مورخ 25/5/1395 هیئت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۵ وزارت كشور و تأييد وزيران و رؤساي سازمان هاي ذي ربط و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

اختيارات دستگاه‌ هاي اجرايي به شرح زير تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ ها واگذار مي ‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي 

– بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي تا سقف مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي.

ب – وزارت جهاد كشاورزي

۱- اعتبارات، اختيارات و وظايف طرح تجهيز، تكميل و راه اندازي شركت هاي تعاوني توليد روستايي.

۲- تأييد نهايي زمان بندي خريدهاي تضميني با پيشنهاد شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان و ابلاغ وزير جهاد كشاورزي.

۳- صدور مجوز براي توليد كليه آبزيان.

۴- تعيين حريم گلخانه ها.

۵- اعمال تخفيف قيمت هاي اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي توليدي توسط كميسيون واگذاري استان با رعايت دستورالعمل شماره ۲۶۲۶ /۲۰ مورخ ۳ /۲ /۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي.

۶- صدور مجوز صادرات محصولات كشاورزي استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامي ساليانه توسط وزارت جهاد كشاورزي.

۷- صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نياز به خارج از كشور.

۸- تعيين سقف واگذاري اراضي ملي و دولتي بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار براي مصارف كشاورزي توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان.

۹- واگذاري زمين تا يكصد (۱۰۰) هكتار در كميسيون ماده (۲) واگذاري اراضي براي طرح هاي كشاورزي.

۱۰- مجوز واگذاري اراضي بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار از منابع ملي براي احداث شهرك هاي صنعتي با رعايت اسناد بالادستي.

۱۱- مجوز واگذاري اراضي دولتي براي شهرك هاي صنعتي تا يكصد (۱۰۰) هكتار.

۱۲- واگذاري مستقيم اراضي مجتمع هاي شيلاتي به بخش خصوصي.

۱۳- صدور مجوز تكثير ماهيان گرمابي و سردابي.

۱۴- صدور موافقت اصولي براي طرح هاي توليد داروي دامي و مكمل.

پ – وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱- صدور مجوز معافيت حقوق ورودي موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰ – با رعايت دستورالعمل مربوط و با تشخيص رؤساي سازمان استان ها.

۲- حذف و آزاد سازي محدوده هاي اكتشافي فاقد ذخيره با يك بار مزايده و در صورت عدم وجود متقاضي.

۳- تعيين قيمت گذاري اراضي محدوده شهرك ها و نواحي صنعتي جديد.

۴- تملك اراضي جهت ايجاد شهرك هاي صنعتي جديد و توسعه شهرك هاي صنعتي موجود.

۵- صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه كارخانجات توسط گمرك استان.

۶- اعمال معافيت واحدهاي توليدي از پرداخت عوارض گمركي واردات مواد اوليه و ماشين آلات توسط كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان به شرح زير:

الف – در صورتي كه ارزش ريالي صادرات واحدهاي مذكور از ارزش ريالي واردات آنها به نسبت خاصي بيشتر باشد به ميزان (۵۰) درصد.

ب – در صورت ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال.

۷- صدور مجوزهاي اعزام و پذيرش هيأت هاي تجاري، بازاريابي و برگزاري نمايشگاه هاي خارج از كشور به انضمام سهم يارانه تخصيص يافته توسط كارگروه توسعه صادرات استان.

۸- صدور مجوزهاي معافيت گمركي ماشين آلات مستعمل خارجي با رعايت بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمركي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعيين سال ساخت و ايفاي نقش در اشتغال زايي در صادرات استان توسط كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان.

ت – وزارت نيرو

۱- تغيير كاربري چاه هاي كشاورزي به صنعتي و جابه جايي آنها در همان دشت. (محدوده مطالعاتي).

۲- انعقاد قراردادهايي كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام مي شود توسط شركت هاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب در قالب مجوزهاي قانوني به صورت خودكفا و بدون ايجاد بار مالي جديد براي دولت.

۳- صدور مجوز احداث مولدهاي مقياس كوچك (CHP) به شركت هاي توزيع برق در استان هاي فاقد برق منطقه اي در چارچوب دستورالعمل هاي وزارت نيرو.

۴- صدور مجوز احداث نيروگاه هاي خورشيدي و بادي.

ث – وزارت راه و شهرسازي 

– انجام كليه مراحل اجرايي پروژه هاي ساختماني دولتي و عمومي با اعتبار كمتر از پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال در استان.

ج – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

– اعمال پاداش افزايش توليد توسط استان ها.

چ – سازمان حفاظت محيط زيست

۱- واگذاري معادن در مناطق شكار ممنوع.

۲- اختيار تعيين محل استقرار صنايع موضوع رده‌ هاي (۴) تا (۷) ماده (۳) تصويب ‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۰ راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت ‌هاي صنعتي و توليدي توسط كارگروه موضوع ماده (۸) تصويب ‌نامه ياد شده.

ح – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۱- تصميم گيري و تعيين تكليف جواز تأسيس بهره برداران غيرفعال مناطق نمونه گردشگري توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

۲- صدور موافقت اصولي تأسيسات گردشگري.

۳- صدور مجوز طرح هاي سرمايه گذاري با رعايت سياست هاي ابلاغي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

مقررات مرتبط:

– اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری اختیارات دستگاه‏‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها

– الحاق متنی به تصويبنامه هيات‌وزيران درخصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام