آزمون تعیین صلاحیت
وزارت امور خارجه

شیوه نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویت‌ها و حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی

شیوه نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویت‌ها و حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (بخشنامه شماره ۵۰۹۸۲ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تبصره (۶) الحاقی به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب ۱۳۶۵ و الحاقات و اصلاحات بعدی) و ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸ مورخ ۲/۲/۱۳۹۹) و با توجه به قانون ادامه عضویت برخی از سازمان‌های دولتی در مجامع بین‌المللی (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۲)، قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب ۲۶/۱/۱۳۶۵)، قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۸۰)، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب (۰۱/۰۳/۱۳۸۱) و قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۹۰) شیوه‌نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویت‌ها و حق عضویت ها به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس‌جمهور

شیوه‌نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویت‌ها و حق عضویت‌ها در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی

ماده ۱- قانون: قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی).

ب) معاونت: معاونت حقوقی رئیس جمهور.

پ) سازمان بین‌المللی: هر یک از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا منطقه‌ای

ت) دستگاه اجرایی: وزارتخانه، نهاد، مؤسسه، سازمان یا شرکتی که در اجرای تبصره (۵) الحاقی به قانون، طرف عضویت سازمانی بین‌المللی است.

در حال تکمیل…

مقررات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام