کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور خارجه

مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی سال 1396

مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1396 (تصویبنامه شماره 40445/ت54419هـ مورخ 11/4/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور خارجه- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 4/4/1396 به پیشنهاد شماره 33455 مورخ 23/3/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی -مصوب سال 1365- و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (17) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب کرد:

1- به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1396 (2017 میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (3-10700) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات) قانون بودجه سال 1396 کل کشور پرداخت نماید.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت گردد.

3- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

جدول- حق عضویت گروه اول سال 1396 (2017 میلادی)

شناسنامه قانون | ozviat1

شناسنامه قانون | ozviat2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام